Úvodní strana > Aktuality archiv > Připomínáme si 170. výročí narození pedagoga a publicisty Bartoloměje Navrátila

Připomínáme si 170. výročí narození pedagoga a publicisty Bartoloměje Navrátila

Bartoloměj Navrátil (1848 1927))

Byl nejen pedagogem, ale také vynálezcem a odborným publicistou. Bartoloměj Navrátil - 1. 9. 1848 – 12. 4. 1927).

Rodák z Tvorovic maturoval na kroměřížském gymnáziu. Na univerzitě ve Vídni vystudoval matematiku a fyziku. V roce 1871 začal učit na Zemské vyšší reálce v Prostějově. V letech 1880–1903 byl jejím ředitelem. Škola pod jeho vedením dosáhla významných úspěchů. B. Navrátil se zasloužil o zkvalitnění výuky, rozšíření počtu tříd, o vybavení školy řadou pomůcek i o rozšíření sbírek. Škola se také přestěhovala do nových prostor – z Palečkovy ulice do budovy Na Baštách (Palackého třída) a od roku 1894 do budovy na Rudolfově náměstí (nynější SOŠ, nám. E. Husserla). V roce 1903 byl na vlastní žádost penzionován. Poslední léta svého života strávil v Plumlově, kde 12. 4. 1927 zemřel.

„Muž příslovečné přísnosti a přesnosti při výkonu povinností školních, ale zároveň vzdělaný učitel a přítel studující mládeže,“ těmito slovy je charakterizován v Památníku 75. výročí české reálky v Prostějově (1946).

Byl také autorem řady odborných statí a článků publikovaných například v Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky ve škole, Osvětě, Kroku a Výročních zprávách reálky. Rovněž byl autorem několika hesel v Ottově naučném slovníku.
Do historie naší vědy se zapsal objevem elektrografie. Jedná se o zobrazování povrchu předmětů na citlivou fotografickou vrstvu pomocí elektřiny. Objev popsal v odborných časopisech v letech 1889–1890. Prvenství objevu bylo prokázáno až v roce 1976 na Mezinárodní konferenci o elektrografii v italském San Remu. Objev Bartoloměje Navrátila byl oceněn udělením stříbrné plakety in memoriam.


Zdroj a foto: historička Hana Bartková

Bartoloměj Navrátil

Bartoloměj Navrátil (1848 1927))

Bartoloměj Navrátil (1848 1927))

 
Budova reálky v roce 1894

Budova reálky v roce 1894

 
profesorský sbor reálky, r  1900

profesorský sbor reálky, r 1900

 
 
Vytvořeno 31.8.2018 6:27:32 | přečteno 249x | Anna Kajlíková
load