Úvodní strana > Aktuality archiv > Připomínáme si Den památky obětí holocaustu

Připomínáme si Den památky obětí holocaustu

osvětim

27. 1. 2021 si připomínáme 76. výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim Rudou armádou. Právě v tomto táboře skončila i řada prostějovských Židů.


Prostějov byl ještě před válkou často označován jako „hanácký Jeruzalém“, protože zde sídlila mimořádně velká židovská komunita, o to významnější, že měla i rozsáhlou ekonomickou sílu. Přitom zde došlo k tragickému paradoxu, protože židovští věřící většinou mluvili německy a částečně se dříve i hlásili k německé národnosti, zatímco vlastní německé obyvatelstvo bylo ve městě početně poměrně slabé. Prostějovská židovská obec naopak byla v moravských poměrech jedna z největších, v roce 1930 se zde k židovské národnosti hlásilo 740, ale k židovskému náboženství 1442 obyvatel. A právě židovské obyvatelstvo, bez ohledu na jazyk a řeč, se stalo předmětem nejrozsáhlejších, nejhorších a nejzrůdnějších útoků nacistického režimu, který vyústil v masovou genocidu.

Po arizaci majetku a celkové degradaci lidské důstojnosti židovských rodin přikročily v roce 1942 nacistické úřady k tomu nejhoršímu, k deportaci všech protektorátních Židů napřed do terezínského ghetta a odtud do likvidačních míst a táborů. V Prostějově k tomu došlo ve velmi krátké době čtrnácti dnů v červnu a červenci 1942, kdy byli zdejší Židé zařazeni spolu s dalšími ze střední Moravy do čtyř transportů z Olomouce do Terezína. Odtud byli brzy odvezeni vlaky do Malého Trostince a do Běloruska k městu Baranoviči, kde byli vražděni buď plynem z projíždějících speciálně upravených nákladních automobilů, nebo postříleni jednotkami SS. Další skončili v Raasice, Osvětimi – Birkenau. Je třeba zdůraznit, že nacistická zrůdnost se nevyhnula v tomto případě žádnému z Židů. Jen jedincům se podařilo uniknout na poslední chvíli do zahraničí.

Nacistická zvůle a cílené vyvražďování připravilo v průběhu II. světové války o život 1150 občanů židovského původu z Prostějova a okolí. Mezi nimi i více než stovka dětí mladších 15 let.


Od roku 2019 připomínají prostějovské oběti holocaustu Stolpersteine a Kameny zmizelých v chodnících města. Zatím bylo uloženo 24 kamenů, v letošním roce bude ukládání pokračovat.

 

 

zdroj: Prostějov dějiny města 2

-jg-


Vytvořeno 27.1.2021 13:35:31 | přečteno 348x | Mgr. Jana Gáborová
load