Úvodní strana > Aktuality archiv > Připomínáme si Eduarda Skálu

Připomínáme si Eduarda Skálu

E Skála

pedagoga, hudebníka a sbormistra.

Eduard Skála (1842 - 1918)

Narodil se 17. 9. 1842 ve Věrovanech jako syn učitele, který byl povolán do Prostějova. Reálku vystudoval v Olomouci a Budapešti a techniku v Praze. Nějakou dobu působil jako suplující profesor na reálce v Opavě, ale pak se začal věnovat cukrovarnické práci, se kterou začal v Bedihošti. Byl také činný v cukrovarech v Přerově, Kroměříži, Chropyni a Břeclavi - vynikal jako cukrovarnický odborník jak po stránce technické, tak i obchodní.

V roce 1884 přesídlil z Břeclavi do Prostějova a po čase se Eduard Skála dostal do obecního výboru města Prostějova, do městské rady a nakonec se stal náměstkem starosty města. Byl také předsedou kuratoria muzea (které pomáhal založit), předsedou Besedy a Orlice (vynikal jako zpěvák a pianista). V zemských volbách roku 1896 byl na šestileté volební období zvolen poslancem za město Prostějov.

Poslancem v říšské radě byl po dobu 10 let a poprvé byl zvolen v roce 1897 za městskou skupinu Olomouc - Prostějov - Německý Brodek. Jako poslanec se ujímal práv a potřeb nejen svého politického okresu, ale i jiných míst, za což byl jmenován čestným občanem měst Kyjov, Hranice, Mariánské Hory nebo obce Stražisko aj.

V Prostějově byl zvolen čestným občanem 22. 3. 1907. V roce 1912 na počest jeho sedmdesátých narozenin městské zastupitelstvo nazvalo náměstí mezi zámkem a sokolovnou náměstím Eduarda Skály.

Zemřel 2. 1. 1918 v Prostějově.


Zveřejňované materiály byly získány a použity se svolením potomka pana Eduarda Skály, pana Tomáše Skály a naleznete je: https://www.prostejov.eu/cs/volny-cas/o-meste/osobnosti-mesta/obcane/skala-eduard.html


Vytvořeno 4.1.2018 13:29:13 | přečteno 193x | Anna Kajlíková
load