Úvodní strana > Aktuality archiv > Připomínáme si malíře Hilara Václavka

Připomínáme si malíře Hilara Václavka

květiny

Před pětašedesáti lety – 3. srpna 1951 zemřel v Prostějově malíř Hilar Václavek. Vzpomínku můžeme začít epigramem od jeho vrstevníka akademického malíře Oldřicha Lasáka.  

V bibliofilské publikaci Moravský kumšt v košili (1926) napsal: „Krajinky, krajinky / z pohorské dědinky; / oblačný, světlý den/ málokdy proteplen: / Stražisko – Malené, / všecko je zkalené…/ Nejvýš když smuten byl, / náhle se oženil. / Nyní snad zvesela / obrázků nadělá, / v tichý když přístavek / Hilar vplul Václavek.“

„Zachytil jej v perokresbě s cigaretou a kufříkem s malířskými potřebami v ruce, na pozadí s kostelem Povýšení sv. Kříže.  Hilar Václavek byl především malířem krajinářem, který se snažil zobrazit duši krajiny po vzoru impresionistů. Pocházel z tkalcovské rodiny, krátce studoval na prostějovské reálce, byl malířem-samoukem, po odborné stránce se mu dostalo vzdělání od akademického malíře Aloise Kalvody. Bývá označován jako malíř větrného Drahanska,“ uvedla historička Hana Bartková. Zachycoval krajinu v různých ročních obdobích a podobách, především však podzimní a zimní motivy. Přírodní náměty se snažil oživit postavami při práci. Častými motivy jsou cesty, les, pole, kvetoucí stromy, stráně, úvozy a plující oblaka. Hlavně jej zaujala oblast regionu ohraničená vesnicemi Ptení, Stínava, Seloutky a Stražisko. Část Stražiska Maleny zobrazil v cyklu obrazů v různých ročních obdobích Pod Maleným. Z prostějovských obrazů můžeme uvést například Pohled na Prostějov od Záhoří, Výroční trh na Pernštýnském náměstí, Most na Hloučele, Zátočina u sv. Anny.

„Za 1. světové války byl odveden na frontu. Byl zajat v Karpatech a potom žil v Tobolské gubernii. Do vlasti se vrátil v roce 1919. Z Ruska si také přivezl řadu námětů a kreseb, například Vánice, Na Sibiři, Ruský kostel. Byl členem Svazu výtvarných umělců moravských v Hodoníně,“ doplnila Bartková. Svoji tvorbu představil na výstavách (např. Praha, Brno, Olomouc, Opava, Zlín, Bratislava). V Prostějově vystavoval v letech 1908, 1912, 1921, 1934, 1938, 1939. Podnikl studijní cesty do Francie, Jugoslávie a Řecka. Ilustroval také knihy (Hermy Svozilové-Johnové, Jaroslava Mathona a Josefa Simona). Jeho obrazy jsou zastoupeny v městské umělecké sbírce a ve sbírce Muzea a galerie v Prostějově.

Foto: MMPv


Vytvořeno 3.8.2016 14:13:04 | přečteno 1001x | Anna Kajlíková
load