Úvodní strana > Aktuality archiv > Připomínáme si pedagoga, publicistu a kulturního činitele Ambrože Sošku

Připomínáme si pedagoga, publicistu a kulturního činitele Ambrože Sošku

Ambrož Soška  1878 1950

Uplynulo sto čtyřicet let od jeho narození.

Rodák z Mitrova (* 7. 12. 1878) na Žďársku absolvoval v roce 1903 studia oboru zeměpis a dějepis na Filozofické fakultě UK v Praze. V Prostějově se poprvé ocitl už v roce 1905, kdy zde krátce učil na Vyšším státním gymnáziu. Definitivním učitelem gymnázia byl jmenován v roce 1908. Vyučoval na něm až do odchodu do důchodu v roce 1937.

Už po příchodu do Prostějova se začal zapojovat do činnosti různých organizací a spolků. Byl členem Národní jednoty a Sdružení pokrokových lidí. Pořádal přednášky pro politické strany a organizace. Před 1. světovou válkou zakládal v Prostějově organizaci lidové pokrokové strany a stal se jejím předsedou. Po vzniku samostatného Československa vstoupil do národně socialistické strany. V letech 1919–1924 byl za tuto stranu členem obecního zastupitelstva a 1. náměstkem starosty Prostějova. Zodpovídal za školský odbor. V říjnu1918 byl vyslán do tehdejšího Okresního národního výboru.  Zde zastával funkci jednatele a předsedy žurnalistického odboru. Věnoval se také osvětové činnosti. V únoru 1921 stál u založení Klubu historického a státovědného v Prostějově. Byl jeho prvním předsedou.  Byl také členem Zahraničního odboru Společnosti státovědecké v Praze.

Ambrož Soška byl autorem řady odborných článků a studií publikovaných například v Prostějovských rozhledech, Pokroku, Hlasech z Hané, Ročence Národopisného a průmyslového musea města Prostějova a Hané. Patří mezi ně například stať Společnost a sociální rozvrstvení města Prostějova uveřejněná ve sborníku Prostějov město a okres. Dále se jedná o publikaci Prostějov revoluční a republikánský 1918–1928  vydanou Klubem historickým a státovědným v Prostějově v roce 1929.  Mapuje v ní události od 1. světové války do konce roku 1928. Podal zde nejen fakta, ale i cenná svědectví o vývoji města v oblasti politické, hospodářské, sociální a kulturní. 

„Sympatickým rozhovorem, nenucenou zábavou získával přízně lidu, stejně jako z tribuny vrozenou výmluvností strhoval pro přítomné zájmy,“ napsal o něm publicista a pedagog Waldemar Ethen.

Ambrož Soška zemřel 26. července 1950 v Prostějově.


Zdroj a foto: historička Hana Bartková

A.Soška

A  Soška na fotografii z publikace Prostějov revoluční a republikánský

A Soška na fotografii z publikace Prostějov revoluční a republikánský

 
Titulní list knihy A  Sošky

Titulní list knihy A Sošky

 
Ambrož Soška  1878 1950

Ambrož Soška 1878 1950

 
 
Vytvořeno 12.12.2018 9:02:16 | přečteno 188x | Anna Kajlíková
load