Úvodní strana > Aktuality archiv > Připomínáme si sto čtyřicet pět let od úmrtí lékaře, židovského učence a lidumila Gideona Brechera

Připomínáme si sto čtyřicet pět let od úmrtí lékaře, židovského učence a lidumila Gideona Brechera

Brecher G foto

Gideon Brecher zemřel 12. května 1873 v Prostějově  

Narodil se 14. ledna 1797 v Prostějově, kde získal základní vzdělání. V osmi letech odešel studovat na ješivu do Ivančic, později do Mikulova. Zde studoval u vrchního zemského rabína Mordechaje Beneta.

V roce 1817 odešel na pozvání svého strýce do Budapeště, kde v letech 1818–1824 studoval lékařství. Byl tehdy prvním židem z Prostějova, který studoval na vysoké škole. V roce 1824 získal titul magistra v oboru chirurgie a porodnictví. Potom se vrátil do rodného města, kde si otevřel soukromou lékařskou praxi.

V roce 1827 se oženil s Josephinou Zadekovou. Měli potom tři syny: Aloise, Adolfa a Moritze.  Adolf Brecher (1831–1894) působil jako lékař, překladatel,  spisovatel  a místopředseda  Židovské obce v Olomouci .

Od roku 1831 až do své smrti působil Gideon Brecher jako lékař v nemocnici židovské obce. Nacházela se v domě číslo 15 Křížkovského ulice.  V  roce 1849 získal na univerzitě v Erlangenu doktorát za práci o magii a způsobech léčby.

 V roce 1869 založil ve svém nadačním domě v ulici Sádky č. 2 starobinec a chorobinec určený pro čtyři osoby židovské národnosti.  Fungoval ještě ve 20. a 30. letech 20. století a průměrně zde žilo 12–14 židovských občanů. Potom dům sloužil jako modlitebna do roku 1973. V roce 1981 ji Židovská obec prodala křesťanským sborům. V roce 1866 obdržel písemné poděkování městského zastupitelstva v Prostějově za svou práci v době epidemie cholery za prusko-rakouské války.

Gideon Brecher napsal několik vědeckých prací se sociální a náboženskou tematikou.  Patří mezi ně například od  Jehuda ha- Levi Kniha Kuzari z 12. století (hebrejský komentář  G. Brechera, vydal Moše Israel Landau, 1838). Je také autorem řady příspěvků do vědeckých, literárních časopisů a sborníků. Pro rakouský státní aparát a městskou správu zpracovával znalecké posudky z oblasti sociální a náboženské. Část jeho díla vyšla posmrtně zásluhou syna Adolfa Brechera.

Byl váženým občanem Židovské obce v Prostějově, členem jejího představenstva, pohřebního bratrstva (Chevra kadiša) a zastával funkci inspektora židovské školy.

Jeho památku připomínal v letech 1881–1939 název ulice (nyní Uprkova ulice) a  nadační dům v ulici Sádky  č. 2.  Jeho dům č. 42 v ulici Brecherově byl v roce 1912 přestavěn v secesní dvoupatrový dům a koncem 70. let 20. století byl asanován. Gideon Brecher zemřel 12. května 1873 v Prostějově a byl pohřben na starém židovském hřbitově.


Foto a zdroj: Historička Hana Bartková


Vytvořeno 11.5.2018 6:12:05 | přečteno 219x | Anna Kajlíková
load