Úvodní strana > Aktuality archiv > Připomínáme si středoškolského pedagoga, osvětového činitele a spisovatele Jana Zachovala

Připomínáme si středoškolského pedagoga, osvětového činitele a spisovatele Jana Zachovala

květiny

30. října uplynulo sto čtyřicet let od narození Jana Zachovala (1877–1958).


Rodák z Krásenska na Drahanské vysočině vystudoval gymnázium v Brně a českou univerzitu v Praze. Výrazně jej ovlivnili profesoři Jan Gebauer, T. G. Masaryk, František Drtina, Václav Emanuel Mourek, Jaroslav Vlček a Jan Máchal. V letech 1904–1928 učil češtinu a němčinu na prostějovské reálce, v letech 1928–1938 byl jejím ředitelem. Byl předsedou prostějovské odbočky Jednoty filologické, předsedou Městského osvětového sboru a Knihovní rady města. Aktivně pracoval také v divadelní jednotě Tyl a v Přírodovědeckém klubu. Významná byla jeho přednášková činnost pro různé instituce a spolky (např. Beseda, Sokol, Vlastimila, Dělnická akademie). Zabýval se v ní problematikou rodinné výchovy, filozofie, morálky i osobnostmi T. G. Masaryka a J. S. Machara. Řadu statí publikoval časopisecky (např. Pedagogické rozhledy, Naše doba, Rozvaha, Vatra, Hlasy z Hané, Pozor, Hlas lidu, Nový pokrok, Moravskoslezský deník). Knižně vyšly jeho práce Rodinná výchova, Svědomí, Přesvědčení, Význam Mistra Jana Husi. Byl editorem knihy Výbor z poezie Josefa Svatopluka Machara. Jeho žák, dramaturg a překladatel Sergej Machonin o něm ve své vzpomínkové knize Příběh se závorkami napsal: „Jan Zachoval, masarykovec, teoreticky vzdělaný pedagog, byl muž svobodného ducha, psal literárněvědné a kritické analýzy, zabýval se filozofií. Byl výborný ředitel, nesnášel ve sboru šosáky a přizpůsobivce a vedl ústav vzorně pevnou rukou.“

Zdroj: Hana Bartková


Vytvořeno 30.10.2017 9:03:53 | přečteno 176x | Anna Kajlíková
load