Úvodní strana > Aktuality archiv > Připomínáme si výročí Josefa Fanderlíka

Připomínáme si výročí Josefa Fanderlíka

Josef Fanderlík

Před sto osmdesáti lety se narodil právník, národní a spolkový činitel a poslanec Moravského zemského sněmu a Říšské rady Josef Fanderlík

Olomoucký rodák (*4. 3. 1839), syn úředníka arcibiskupské kapituly, vystudoval ve Vídni práva. Potom působil jako advokátní koncipient v Brně u svého bratrance, advokáta, moravského politika a poslance Aloise Pražáka. Zde získal nejen právnické zkušenosti, ale i zájem o veřejné a politické dění.

1. ledna 1869 přišel do Prostějova, kde se usadil a v domě U Slunce (Masarykovo náměstí 12) otevřel advokátní kancelář. V Prostějově se zapojil do společenského a veřejného dění. Byl zakladatelem Sokola. 13. 6. 1869 byl zvolen jeho místopředsedou. Byl také zvolen protektorem ženského pěveckého spolku Vlastimila a předsedou Měšťanské besedy. V srpnu 1870 stál u zrodu prvního českého prostějovského časopisu – týdeníku Občan. Zasadil se o založení pobočky Živnostenské banky a Občanské záložny. 18. května 1869 poprvé veřejně vystoupil při slavnosti položení základního kamene ke stavbě rolnické sladovny v Prostějově.

Největší jeho zásluha spočívala v založení vyšší české reálky v Prostějově. Byla založena v říjnu roku 1871 pod finančním zajištěním záložny. Po jejím zrušení tuto roli převzala Matice školská pod vedením Fanderlíka. V roce 1873 inicioval založení Českého politického spolku. 14. 8. 1872 odešel jako advokát do Olomouce Od roku 1879 působil v Uherském Hradišti. Nadále však měl s Prostějovem kontakty jako poslanec. Interpeloval vládu například v souvislosti s rozpuštěním některých spolků a záložny. Vystupoval na táborech lidu, například 6. června 1869 u Smržic a 2. července 1871 na vojenském cvičišti za Žešovskou ulicí.

Josef Fanderlík patřil k první generaci vlastenců a bojovníků za český Prostějov vedle Františka Možného, Floriána Nováka, Aloise Pořízky, Eduarda Chmelaře a Hynka Čecháčka. Na ně navázala Vojáčkova generace. Do naší historie se zapsal jako člověk vzdělaný, vtipný, bystrý, temperamentní, jako dobrý řečník a ostrý polemik.

Josef Fanderlík zemřel 8. května 1895 v Uherském Hradišti. V Prostějově jeho památku připomíná název ulice.

 

Hana Bartková

Vytvořeno 4.3.2019 8:47:40 | přečteno 320x | Mgr. Jana Gáborová
load