Úvodní strana > Aktuality archiv > Připomínáme výměny řidičských průkazů

Připomínáme výměny řidičských průkazů

ŘP

Jde o řidičské průkazy, které byly vydány v roce 2007 s platností na 10 let.

Další řidiči ale ještě musí na úřad, pokud chtějí dále řídit. Jde o řidičské průkazy, které byly vydány v průběhu roku 2007 s platností na 10 let, tento rok byl totiž z hlediska počtu vydaných řidičských průkazů nejvytíženější v historii.

ŘP
Z hlediska věku je skupinou, které se výměna týká nejvíce, skupina řidičů ve věku nad 61 let. V této věkové skupině zbývá k výměně u ORP Prostějov
2 177 řidičských průkazů. Řidiči by neměli s návštěvou úřadu vyčkávat, aby se vyhnuli zbytečným frontám.

O nový řidičský průkaz je optimální požádat asi 2 – 3 měsíce před skončením jeho platnosti a výměna je zcela zdarma, lhůta pro vydání je 20 dnů. V případě expresního vydání do pěti pracovních dnů si řidiči připlatí 500 korun. /zák.č. 361/2000 Sb. § 110 odst. 4/

K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče), v tomto případě na:

 • Magistrát města Prostějova, Odbor dopravy, ul. Křížkovského 36/7

 • Předložit:  - řidičský průkaz, jehož jste držitelem

     - platný průkaz totožnosti

   - jednu současnou průkazovou fotografii

   - foto je prováděno pracovníky registru řidičů 


 • Je možné využít i systému objednávání na  úřad:

  https://www.prostejov.eu/cs/obcan/objednavani-na-urad/objednani-k-obslouzeni.html

  Pokud řidiči o výměnu nepožádají včas, hrozí jim za řízení s propadlým řidičským průkazem pokuta, která je v blokovém řízení na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.

  Statistické údaje výměn řidičských průkazů vztahující se k ORP Prostějov - 2017

ŘP1


Upozornění:  Lékařské prohlídky  § 87 z.č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů)

Držitel řidičského oprávnění, který dosáhl věku 65 a více let, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.


Řidičský průkaz platí pro řízení motorových vozidel po dobu:


- 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu

C1, C1+E, C, C+E, D1+E, D nebo D+E,

- 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech AM, A1, A2, A, B1, B, T

 

Ilustrační foto


Vytvořeno 6.3.2017 11:39:00 - aktualizováno 24.2.2020 11:50:05 | přečteno 2917x | Anna Kajlíková
load