Úvodní strana > Aktuality archiv > Připomínky obyvatel postupně řešíme

Připomínky obyvatel postupně řešíme

img_0369.jpg

Náměty, které si vedení města z mítinků s občany odneslo, putovaly k jednotlivým odborům k řešení. O tom, jak se daří úkoly plnit, jsme už informovali v článku týkajícím se Žešova. Tentokrát se podíváme na část Čechovice, Domamyslice a Krasice. 

Jedním z námětů, které si lidé například připravili, bylo téma chybějícího chodníku v Čechovicích, konkrétně v trase od tamního obchodu po mostek a s tím spojené komplikace. Vedení města našlo řešení. „Chodník jsme chtěli vybudovat. Dostali jsme se ale do sporu s Dopravním inspektorátem Prostějov Policie ČR. Poukazoval na tamní stísněné prostory a chodník nám nepovolili. Je jistý způsob, jak se s tím vypořádat. Zvolili jsme jej ve Vrahovicích, kde byl podobný problém. Využili jsme zpevněnou krajnici, která nahradila chodník. Nejde o chodník oficiální, ale o vydlážděnou krajnici, kudy lidé mohou chodit,“ vysvětlil možné řešení první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že v současnosti se už zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení.

Další téma, o které se lidé zajímali, bylo vybudování zpevněné cesty s parkovištěm u areálu fotbalového hřiště a osvětlení u tamních šaten sportovců v Čechovicích. „Odbor rozvoje a investic dostal za úkol zajistit realizaci osvětlení u hřiště. Připravujeme projektovou dokumentaci na osvětlení. V jarních měsících upravíme štěrkem tamní parkoviště a komunikaci v těsné blízkosti hřiště,“ vysvětlil náměstek Fišer.

Neméně palčivým tématem bylo vybudování retardérů v ulici Žitná. Jejich položení si vyžádal zdejší dopravní inspektorát, aby se snížila rychlost projíždějících vozidel. „S občanem, který dotaz vznesl, byla záležitost projednána, byl seznámen s platnými předpisy a dokumentací pro stavební povolení,“ vysvětlil náměstek Fišer.

V řešení je také zanesené koryto potoka směrem na Mostkovice a hrozící záplavy. Poslední část koryta se nenachází na pozemcích v majetku města ani v katastrálním území Domamyslic. „Zajišťujeme pravidelně celoroční údržbu náhonu ve správě města. Poslední práce byly provedeny počátkem měsíce prosince 2015. Správcem náhonu na katastru obce Mostkovice je ale obec Mostkovice. Vodoprávní úřad ji vyzve k provedení údržby,“ vysvětlila vedoucí Odboru životního prostředí Martina Cetkovská.

Vedení města se mimo jiné zabývalo i stížnostmi na chov psů v zahradě v ulici 5. května.  Lidé jsou obtěžování hlukem, zápachem i esteticky.  „Odbor životního prostředí ve spolupráci s Krajskou veterinární správou státní veterinární správy pro Olomoucký kraj prověřil, zda příčinou štěkotu psů není jejich týráním. Při kontrole bylo zjištěno porušení veterinárního zákona, které bude veterinární správa řešit ve správním řízení. Šlo o povinnost zákonného očkování. Nebylo zjištěno zjevné porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání ze strany chovatele,“ uvedla Martina Cetkovská. Problematika chovu psů byla konzultována s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, územním pracovištěm Prostějov. Současná legislativa nepovažuje hlasové projevy zvířat za hluk. Tato problematika není upravena v žádném právním předpisu na úseku ochrany životního prostředí. „Navrhujeme informovat obtěžované sousedy o možnosti řešení problému občanskoprávní cestou,“ uzavřela Martina Cetkovská.

O řešení potíží v dalších částech Prostějova, na které bylo vedení města při setkání s občany upozorněno, budeme informovat i nadále. 


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 15.1.2016 7:44:59 | přečteno 384x | Anna Kajlíková
load