Úvodní strana > Aktuality archiv > Příprava Azylového centra na mrazivé období

Příprava Azylového centra na mrazivé období

AC

Stále narůstá počet osob, které se ocitly v tíživé sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení.

 

Počet zahrnuje jak mladé lidi, tak i seniory a zdravotně postižené osoby. Některé osoby bez přístřeší během roku pomoc nevyhledávají, neboť jsou se svým způsobem života spokojeni, pomoc je jim však třeba poskytnout zejména v zimním období, kdy hrozí zvýšená možnost ohrožení zdraví a života těchto osob. Pro občany, kteří pomoc potřebují, má Statutární město Prostějov zajištěno prostřednictvím Azylového centra krizové ubytování a pomoc lidem v nouzi i v zimním období.

Kapacita azylového centra je následující:

  • Azylový dům pro muže a ženy – kapacita 34 lůžek (28 muži, 6 ženy).

  • Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – kapacita 10 rodičů, max. 30 dětí.

  • Noclehárna pro muže a ženy – kapacita 19 lůžek (15 muži, 4 ženy).

  • Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy – okamžitá kapacita 21 míst (15 muži, 6 ženy).

  • Terénní program – pracovník je v terénu každý všední den.

    Kapacita azylového centra je převážně celý rok naplněná a rovněž i v tuto zimu zajistí v případě velkých mrazů pro lidi bez přístřeší bezplatnou možnost nouzového přespání. Azylové centrum má v období velkých mrazů připravenou i možnost poskytnutí přespání zdarma na rozkládacím lůžku, kterých je k dispozici 10. Taktéž funguje služba nízkoprahového denního centra, kde mohou klienti být přes den a mohou využít sociálního zázemí, hygienické očisty, možnosti vyprání a usušení prádla. Je zde zajištěna i základní strava jako je např. polévka, káva, čaj a konzervy. Takto lze řešit i nenadálé situace a  poskytnout celkově krizovou pomoc až 70 osobám. V rámci AC funguje i terénní program. Terénní sociální pracovník mimo jiné sleduje pohyb a pobyt bezdomovců, poskytuje informace a jeho úkolem je pomoci lidem bez domova v terénu.  Záleží však na každém klientovi, zda tuto pomoc využije nebo ne. Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova spolupracuje rovněž při pomoci občanům bez domova s dalšími zařízeními sociálních služeb například s Charitou Prostějov. Dále je zajištěna spolupráce s městskou policií. Přes náročnost situace během zimního období bude snaha všech zúčastněných subjektů poskytnout pomoc. Sociální práci v terénu bude zajišťovat i odbor sociálních věcí např. prostřednictvím depistážní činnosti ve známých lokalitách. Tato práce bude náročnější. Nadále bude probíhat spolupráce s ubytovnami, poskytovateli sociálních služeb a organizacemi, které se mohou podílet na řešení vzniklé situace.

Vzhledem k těmto skutečnostem lze konstatovat, že pomoc pro osoby bez přístřeší v zimním období 2017-2018 by tak měla být zajištěna.


Zdroj: Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 13.12.2017 12:33:42 | přečteno 183x | Anna Kajlíková
load