Úvodní strana > Aktuality archiv > Připravuje se druhá vlna kotlíkových dotací v Olomouckém kraji

Připravuje se druhá vlna kotlíkových dotací v Olomouckém kraji

krajský úřad

Olomoucký kraj v září 2017 vyhlásí v pořadí druhý dotační program tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

 

„Finanční podpora bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné poskytnout na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s ručním přikládáním,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Šoltys.

V březnu 2017 Olomoucký kraj zveřejnil anketu předběžného zájmu o dotaci na výměnu kotle. K dnešnímu dni reagovalo celkem 437 respondentů. Největší zájem je o kotle kombinované a dále pak o plynové kondenzační kotle. Zájemci mohou i nadále vyplnit formulář na hlavní krajské webové stránce zde.

Na výměnu starého kotle na pevná paliva Olomoucký kraj rozdělí částku 162,2 milionů korun. Příjemce dotace může dostat na pořízení jednoho kotle/tepelného čerpadla až 120 000 korun, výše dotace je odvislá dle typu nového zdroje vytápění. V případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci, je podpora navýšena o částku 7 500 Kč. Nadále bude platit zpětná uznatelnost výdajů, a to na výměny zdrojů vytápění realizovaných po 15. 7. 2015.

K žádosti o dotaci bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu stávajícího kotle (tzv. revizi), fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, fotodokumentaci rodinného domu, kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení o vedení bankovního účtu a další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc).

Po předpokládaném vyhlášení dotačního programu v září 2017 budou organizovány informační semináře pro občany Olomouckého kraje ve vybraných městech Olomouckého kraje. Na těchto seminářích budou mít občané možnost seznámit se s podmínkami dotačního programu, žádostí o dotaci a budou moci konzultovat své dotazy s pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Předpokládá se pořádání těchto seminářů v Hranicích, Javorníku, Jeseníku, Konici, Lipníku nad Bečvou, Litovli, Mohelnici, Prostějově, Přerově, Šternberku, Šumperku, Uničově a Zábřehu.

Aktuální zprávy ke kotlíkovým dotacím v regionu jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Olomouckého kraje na adrese:

www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.


Další kontakty

E-mail: kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz.

Tel.: 585 508 233, Ing. Stanislava Palová, vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací.       Foto a zdroj: Olomoucký kraj

Vytvořeno 14.6.2017 10:33:53 | přečteno 165x | Anna Kajlíková
load