Úvodní strana > Aktuality archiv > Připravují se změny ve vyhláškách

Připravují se změny ve vyhláškách

pes

Týkat se budou místního poplatku ze psů a návrhu vyhlášky o evidenci chovatelů a označovaných psů.

Zastupitelstvo města Prostějova bude rozhodovat o změnách v obecně závazné vyhlášce týkajících se místního poplatku ze psů a návrhu vyhlášky o evidenci chovatelů a označovaných psů

„V současnosti je místní poplatek ze psů na území města Prostějova zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 8/2010 účinnou od 1. 1. 2011. S ohledem na úpravu zákona o místních poplatcích, který nabude účinnosti dne 1. 1. 2020, je třeba stávající vyhlášku nahradit novou,“ vysvětlil důvod změny primátor František Jura a doplnil podrobnosti:

„Návrh obecně závazné vyhlášky upravuje poskytnutí úlevy pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, a kteří dosud nedosáhli 65 let věku, anebo pro poživatele sirotčího důchodu tak, aby jim místní poplatek ze psů zůstal ve stejné výši jako dosud, tedy 200,- korun za prvního psa. Za druhého a každého dalšího psa úleva již nebude poskytována. Pro upřesnění doplňuji výši sazeb:

750,-Kč zaplatí držitel za druhého a každého dalšího psa v případě, že bydlí v domě s nejvýše dvěma byty nebo má pobyt na ohlašovně,

1.500,-Kč zaplatí držitel za druhého a každého dalšího psa v případě, že bydlí v domě s více než dvěma byty.

Dále radní doporučují zastupitelům vydat novou obecně závaznou vyhlášku o evidenci chovatelů a označovaných psů.

„Nutí nás k tomu změna legislativy. Část stávající obecně závazné vyhlášky upravující povinné označování psů již nebude možné aplikovat, neboť od 1. ledna 2020 zavádí veterinární zákon povinné čipování psů, bude se tedy jednat o problematiku normovanou již na úrovní veterinárního zákona. Proto navrhujeme stávající obecně závaznou vyhlášku zrušit a vydat novou,“ okomentovala změnu náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Povinnost chovatelů přihlásit do evidence psi trvale označené čipem (transpondérem) v nové vyhlášce zůstane i nadále. Důvodem je nutnost zachování možnosti dohledání majitele psa podle čísla čipu v případě odchycení zvířete městskou policií.

„Majitelé psů budou mít povinnost přihlásit psy do evidence a od nového roku i čipovat, což upravuje zmíněný zákon. Město Prostějov pro motivaci čipovat psy (i z důvodu jednodušší identifikace zaběhnutého psa) dříve přispívalo majitelům částkou 200 Kč, v čemž již nebude pokračovat, neboť půjde o zákonnou povinnost,“ vysvětlila náměstkyně Sokolová.

 

Návrh obecně závazné vyhlášky byl zaslán k předběžnému posouzení zákonnosti Ministerstvu vnitra ČR.


Ilustrační foto: MMPv
Vytvořeno 26.11.2019 10:40:36 | přečteno 566x | Anna Kajlíková
load