Úvodní strana > Aktuality archiv > Proběhlo jednání s Vladimírem Špidlou

Proběhlo jednání s Vladimírem Špidlou

Jednání-Špidla

Závěry společného jednání zástupců města Prostějova, Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Federace židovských obcí a nadace Kolel Damesek Eliezer
za přítomnosti mediátora ze dne 6. 12. 2017.


Vedeny úmyslem učinit symbolické gesto – respektovat přístup židovské komunity k problematice hřbitovů, uctít památku významných obyvatel města Prostějova, správně naložit s kulturní památkou, respektovat zájmy města a jeho obyvatel, shodly se zúčastněné strany na těchto závěrech jednání.

Účastníci jednání vyjádřili zájem na důstojné úpravě a pietním přístupu k prostoru kulturní památky – židovského hřbitova nacházejícího se v sousedství Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova a částečně zasahujícího do jeho budovy.

Strany jsou si vědomy skutečnosti, že veškeré úpravy mohou mít vliv na současný provoz školy.

Zúčastněné strany se shodly na možnosti uvažovat o úpravách v širším urbanistickém kontextu.

Zúčastněné strany se shodly, že při úpravách v sítích, ať havarijních, tak i plánovaných, procházejících územím židovského hřbitova, bude včas informována Federace židovských obcí a nadace Kolel Damesek Eliezer s cílem udržet respekt k místu a vytvořit dohodu, jak přistupovat ke stavebním pracím na ploše hřbitova.

Jednání budou dále pokračovat.


Vytvořeno 6.12.2017 15:05:54 | přečteno 343x | Mgr. Jana Gáborová
load