Úvodní strana > Aktuality archiv > Problémy toulavých koček začínají nechtěným kotětem

Problémy toulavých koček začínají nechtěným kotětem

kočka ilustrační

Toulavé kočky nemají lehký život, a to se často odráží na jejich zdravotním stavu. Pomineme-li, že tím trpí zvíře samotné, může být nebezpečné i pro své okolí – jak další zvířata, tak lidi, neboť se snadno může stát přenašečem různých onemocnění. Je proto jistě ve veřejném zájmu, aby toulavých koček bylo ve městě co nejméně.

Opatření, jak toho docílit, existuje vícero. Základem je ale prevence, protože problémy toulavé kočky začínají nechtěným kotětem v domácnosti. Nejefektivnějším preventivním nástrojem, který může město použít je kastrační program. Ten teď projde výraznou změnou!

V Prostějově funguje kastrační program již od roku 2010 a počty koček, které i díky němu byly kastrovány vidíte v tabulce níže. Město dosud přispívalo částkou 300 Kč na kastraci první kočky, 150 Kč na kastraci každé další kočky v daném kalendářním roce. Aby se nadále dařilo snižovat počty koček končících na ulici, schválila Rada města Prostějova nová Pravidla pro poskytování finančních darů občanům na provádění sterilizace koček a kastraci kocourů. Tato změna se týká zejména výše příspěvku, který může majitel zvířete od města obdržet. Nově to bude až 1000,- Kč na sterilizaci každé jednotlivé kočky a až 600,- Kč na kastraci každého kocoura. Na toto výrazné navýšení příspěvku by měla navázat také osvětová kampaň, aby se do programu zapojilo co nejvíce chovatelů.

Přehled dosavadních žádostí a vyplacených příspěvků v rámci městského kastračního programu

příspěvky na kastraci

A jaká jsou tedy nová pravidla?

  • Žadatel musí mít trvalé bydliště na území města Prostějova.
  • Žádost se uplatňuje na Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.
  • Součástí žádosti musí být originál dokladu veterinárního lékaře o úhradě platby za provedený veterinární úkon sterilizace kočky nebo kastrace kocoura, doklad nesmí být starší více než 7 měsíců.
  • Výše poskytovaného finančního daru je maximálně 1 000,- Kč na sterilizaci kočky.
  • Výše poskytovaného finančního daru je maximálně 600,- Kč na kastraci kocoura.

„Bohužel stále se setkáváme s problémem nechtěných koťat, kterých se jejich majitelé různě pokoutně zbavují. Samozřejmě tím porušují zákon na ochranu zvířat proti týrání, ovšem vymahatelnost práva v tomto ohledu značně zaostává. Taková koťata odhozená na ulici jsou v lepším případě nalezena a osvojena, nebo předávána různým organizacím. V horším případě venku uhynou, nebo se z nich stávají kočky toulavé. Ty se poté mohou dál nekontrolovatelně množit,“ vysvětluje náměstkyně primátora Milada Sokolová.

foto: ilustrační (zdroj web)


Vytvořeno 14.1.2022 7:30:24 | přečteno 440x | Mgr. Jana Gáborová
load