Úvodní strana > Aktuality archiv > Prodej dřevěných soch ze sympozií

Prodej dřevěných soch ze sympozií

radnice-mensi.jpg

Rada města Prostějova vyhlásila záměr prodeje devětadvaceti dřevěných soch vytvořených v rámci deseti ročníků Mezinárodních sochařských sympozií Hany Wichterlové v Prostějově.

Prodej bude uskutečněn za zájemcem nabídnutou cenu. Podle podmínek záměru musí být cena zaplacena před podpisem kupní smlouvy, náklady na odvoz soch uhradí kupující. „Odbor správy a údržby majetku města magistrátu obdržel zpracované ocenění 33 kusů dřevěných soch. Ze znaleckých posudků vyplývá, že díla byla vytvořena z neošetřených a neimpregnovaných kmenů dřeva. Tento materiál není vhodný pro dlouhodobé venkovní umístění. Následné působení povětrnostních vlivů při jejich nevhodné instalaci ve venkovních prostorech sochy poškodilo. Většina soch vyžaduje konzervátorské zásahy. Čtyři sochy znalec navrhuje k fyzické likvidaci,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.

 

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

OZNÁMENÍ

Rada města Prostějova svým usnesením č. 5520 ze dne 26.05.2015 vyhlašuje záměr:


prodeje dřevěných soch vytvořených v rámci deseti ročníků Mezinárodních sochařských sympozií Hany Wichterlové v Prostějově s názvy:


 
 

1. Adam a Eva, autor - Boris Kjullenen st.,
2. Anděl, autor Valeri Moskov,
3. Černá Mahulena, autor PhDr. Tomáš Kůs
4. Drak, autor MgA. Emil Adamec,
5. Drak, autor Diana Helene Neagu,
6. Energie života, autor Sašo Sazdovski,
7 Evoluce, autor Nikolay Zlatanov,
8 Houslista, autor Alojz Machaj,
9 Jádra, autor PhDr. Tomáš Kůs,
10 Kinetický objekt, autor Rumen Dimitrov,
11. Konečná brána, autor Stefan Emil Curelaru,
12. Křesťanem v poslední chvíli, autor MgA. Miroslava Špačková,
13. Manželé, autor Prof. Ugo Antinori,
14. Marný boj, autor Mgr. Václav Kyselka,
15. Myslitel, autor Valeriano Hernández,
16. Nakloněná, autor Petr Stanický,
17. Návrat starých bohů, autor Mgr. Daniel Klose,
18. Plamen, autor Kamen Simon,
19. Přesýpací hodiny, autor Aleksandre Phophkhadze, MoA.,
20. Příroda, autor Lidia Rosińska, MoA,
21. Průnik, autor Hanuš Lamr,
22. Rodinka, autor MgA. Hynek Schreiber,
23. Schody do nebe, autor Jaroslav Řehna,
24. Sloup, autor Mgr. David Medek,
25. Trilobit, autor Stanislav Jenčo,
26. Trojice, autor MgA. Jiří Marek,
27. Věž, autor Mgr. Tomáš Medek,
28. Vzlet, autor Daniele Leyssen,
29. Zazářit a odejít, autor MgA. Václav Kyselka.

 

 

za následujících podmínek:
a) s ohledem na faktický stav předmětných soch za nabídnutou kupní cenu včetně DPH za jednotlivé sochy,
b) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
c) náklady na odvoz soch uhradí kupující.

K tomuto záměru mohou občané předložit své nabídky, vyjádřit se, event. předložit své připomínky dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v termínu do 14.00 hod. dne 31.07.2015 na Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, nebo na podatelnu Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov.
Obsah výše uvedeného oznámení je zveřejněn po dobu jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Prostějova i způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.prostejov.eu).

Podrobnosti k jednotlivým sochám, jakož i termíny prohlídek soch, upřesní Helena Burešová, odborný referent oddělení nakládání s majetkem města Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova, tel.: 582329183, e-mail: helena.buresova@prostejov.eu.

Bc. Libor Vojtek
vedoucí Odboru správy a údržby majetku města
Magistrátu města Prostějova


Kontaktní adresa:
Magistrát města Prostějova, Odbor správy a údržby majetku města
nám. T. G. Masaryka 130/14
Prostějov, PSČ: 796 01
Telefon: 582 329 183

Fotogalerie nabízených soch (fotografie jsou zveřejněny v pořadí dle výše uvedeného seznamu názvů soch body 1 - 29)

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/nabizene_sochy, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

Vytvořeno 2.6.2015 6:00:00 | přečteno 1005x | Mgr. Jana Gáborová
load