Úvodní strana > Aktuality archiv > PRODEJCI PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ – pozor 5.9.2016 končí lhůta!

PRODEJCI PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ – pozor 5.9.2016 končí lhůta!

ohnostroj   autor fotografie Jana Zaoralková

Dne 4. 9. 2015 nabyl účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Tímto zákonem dochází mimo jiné i ke změně živnostenského zákona.

 

Citovaná novela zavedla novou vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“. Nově se reguluje požadavkem na odbornou způsobilost u nákupu, prodeje, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4, které dosud spadaly do režimu živnosti volné.

Nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorie F1, F2, F3, T1 a P1 zůstává i po změně právní úpravy v režimu živnosti volné.

V přechodných ustanoveních, bod 4), týkajících se živnostenského zákona, se upravují činnosti prodejců pyrotechniky, hlavně nákup a prodej příslušných kategorií pyrotechnických výrobků (P2, T2, F4), po dobu od 4. 9. 2015 do 5. 9. 2016, následovně:

Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona trvalo oprávnění k provozování živnosti volné, mohou nakupovat, prodávat, ničit a zneškodňovat pyrotechnické výrobky kategorií P2, T2, a F4 na základě stávajícího oprávnění po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona. Pokud hodlají tuto činnost dále provozovat i po uplynutí uvedené doby, jsou povinni ohlásit vázanou živnost nejpozději v poslední den uvedené lhůty tj. pondělí 5.9.2016. Živnost mohou ohlásit v úplném znění předmětu podnikání, nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání. Zároveň jsou povinni doložit požadovanou odbornou způsobilost stanovenou pro příslušný rozsah předmětu podnikání dané živnosti. Právní úprava tedy připouští, aby na základě přechodných ustanovení podnikatel, který provozoval volnou živnost, získal nejen oprávnění k provozování nákupu, prodeje, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků daných kategorií, ale i oprávnění k provádění ohňostrojných prací, a to bez správního poplatku (bod 5 přechodných ustanovení).

Pokud bude prodejce po 5. 9. 2016 prodávat výše uvedené pyrotechnické výrobky bez příslušného živnostenského oprávnění (vázaná živnost), bude se dopouštět přestupku neoprávněného podnikání, za který lze uložit pokutu do výše 750.000 Kč!

S případnými dotazy je možno se obrátit na Magistrát města Prostějova, Odbor obecní živnostenský úřad – Bc. Jiří Kratochvíl (tel. č.: 582329505).


Foto: Jana Zaoralková

Vytvořeno 20.7.2016 11:27:41 | přečteno 288x | Anna Kajlíková
load