Úvodní strana > Aktuality archiv > Program 111. schůze Rady města Prostějova

Program 111. schůze Rady města Prostějova

TGM radnice nová (7)

Konat se bude ve středu dne 27. 6. 2018 od 11:00 hodin v  jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 27. 6. 2018

3. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie

4. Návrh změny organizační struktury Odboru školství, kultury a sportu MMPv

5. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
 1 Redakční rada Prostějovských radničních listů
 2 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora

6. Záležitosti Finančního odboru:
1 Nabídka na zhodnocování volných finančních prostředků společnosti Arca Investments a. s.
2 ROZOP kapitoly 70 – finanční

7. Záležitosti Odboru informačních technologií:
1 Dodatek č. 2 smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití Informačního systému GINIS
2 Schválení smlouvy o technické podpoře se společností VITA software s.r.o.

8. Záležitosti Odboru sociálních věcí:
1 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody
2 Dotace 2018 - oblast sociální (celoroční činnost)
3 Dotace 2018 - oblast sociální (celoroční činnost - Podané ruce, osobní asistence)
4 Dotace 2018 nedoporučená - oblast sociální (jednorázová akce)
5 Dotace 2018 - oblast zdravotní (celoroční činnost)
6 Dotace 2018 - oblast zdravotní (jednorázová akce - ZZS OlK)
7 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci a kapitoly 20 – školství, kultura a sport
9. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Informace o doplnění prázdninového provozu mateřských škol v červenci a srpnu 2018
2 Splnění uložených opatření zřízenými příspěvkovými organizacemi
3 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací za podíl na zlepšeném hospodářském výsledku v doplňkové činnosti za kalendářní rok 2017
4 Návrh platového zařazení ředitele Sportcentra DDM Prostějov
5 Návrh platového zařazení ředitele ZŠ Prostějov, E. Valenty 52
6 Schválení kalkulačních cen pronájmu tělocvičny ZŠ Prostějov, Majakovského 1
7 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Střední zdravotnická škola
8 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - HC REBELS
9 Dotace 2018 - oblast kultury (celoroční činnost)
10 Dotace 2018 - oblast kultury (jednorázové akce)
11 Dotace 2018 - oblast kultury (jednorázové akce - PhDr. Kavička)
12 Dotace 2018 nedoporučená - oblast kultury (jednorázové akce)
13 Dotace 2018 - oblast sportu (celoroční činnost)
14 Dotace 2018 - oblast sportu (jednorázové akce)
15 Dotace 2018 - oblast školství (celoroční činnost)
16 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Smetanova)
17 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Šárka)
10. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 Rekonstrukce ulice Plumlovská – PD vynucené přeložky plynárenského zařízení společnosti innogy, a.s.
2 Rekonstrukce ulice Plumlovská – SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. VPI/MS/2018/00115
3 Chodník na ulici Krasická – SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. VPI/MS/2018/00102
4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Muzeum a galerie v Prostějově - oprava střechy hlavní budovy)
5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (RG a ZŠ Prostějov - oprava části ležaté kanalizace)
6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Střední škola designu a módy - oprava osvětlení)
7 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Vrahovická – most)
8 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu vč. střechy)
11. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu v k. ú. Krasice
2 Přijetí finančního daru od OlK
3 Revokace usnesení RMP č. 8435 z 15. 5. 2018 a vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6559/1 v k. ú. Prostějov
4 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu prostějovského zámku na Pernštýnském nám. 176/8
5 Schválení pronájmu pozemků v k. ú. Vrahovice - areál koupaliště ve Vrahovicích
6 Schválení pronájmu částí pozemků p. č. 7904 a p. č. 7903, oba v k. ú. Prostějov
7 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7771 v k. ú. Prostějov
8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 4881/1 v k. ú. Prostějov jehož součástí je stavba technického vybavení
9 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 8027 v k. ú. Prostějov
10 Vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Prostějov
11 Výkup pozemku p. č. 7330 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
12 Výkup pozemků p. č. 3965/1, p. č. 3965/2, p. č. 3966/1 a p. č. 3966/2, vše  v k. ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50
12. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Schválení záměru změny smlouvy v osobě nájemce – ul. Brněnská 40
2 Schválení záměru změny Smlouvy o nájmu - pronájem fotbalového areálu E. Beneše 1. SK
3 Schválení záměru změny Smlouvy o nájmu - pronájem fotbalového areálu E. Beneše TJ Haná
4 Schválení postupu budoucí změny nájemních smluv - restaurace U tří bříz na ul. Dolní 2
13. Bytové záležitosti:
1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
3 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS (bytová náhrada) 
14. Různé

15. Závěr


Ing. Zdeněk F i š e r
1. náměstek v zast. primátorky
města Prostějova


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 21.6.2018 13:06:22 | přečteno 223x | Anna Kajlíková
load