Úvodní strana > Aktuality archiv > Prohlášení Rady města Prostějova

Prohlášení Rady města Prostějova

TGM radnice nová (3)

Rada města Prostějova se důrazně ohrazuje proti lživým tvrzením, že na jednání  rady konané dne 27.června 2017 k bodu 14.13 primátorka Alena Rašková nepodala oznámení o svém poměru k projednávané věci.  

Členy rady města informovala o možném střetu zájmu v úvodním slově k projednávanému bodu, sdělila, že dalšímu projednávání nebude přítomna, předala řízení schůze prvnímu náměstkovi Zdeňku Fišerovi a místnost opustila. Z uvedeného je zřejmé, že žádný střet zájmu, jak jej chápe zákon, nemohl nastat ani fakticky ani právně.  Ke stejnému závěru dospěl i správní orgán Městského  úřadu v Litovli, kterému bylo přiděleno projednávání údajného přestupku.

Změna provedena zaměstnanci magistrátu města ve zveřejněné kopii zápisu ze 77. schůze rady města nezakládá neplatnost tohoto zápisu nebo jeho rozpor se zákonem o obcích.

V souladu s platným zněním zákona o obcích primátorka podala na příští schůzi rady, konané 17. července 2017 námitku proti zápisu z minulé schůze a navrhla usnesením doplnit zápis v souladu s faktickým průběhem projednávání předmětného bodu. Návrh byl schválen.

Tím, že na 78. schůzi rady města došlo radou města k opravě bodu 14.13 zápisu ze 77. schůze rady města, bylo naplněno ust. § 101 odst. 3 zákona o obcích a také byl odstraněn nedostatek, vzniklý zásahem zaměstnanců magistrátu města do kopie zveřejněného zápisu.

Tvrzení, že primátorka neinformovala o možném střetu zájmů, jsou nepravdivá, což dosvědčují všichni členové Rady města Prostějova, kteří se účastnili schůze 27. června 2017.
Vytvořeno 11.12.2017 16:53:02 | přečteno 690x | Mgr. Jana Gáborová
load