Úvodní strana > Aktuality archiv > Projekt regenerace panelového sídliště Šárka včera schválili zastupitelé

Projekt regenerace panelového sídliště Šárka včera schválili zastupitelé

Šarka web2

Oprava nejstaršího sídliště v Prostějově už dostává své obrysy. Rada města Prostějova na svém posledním jednání doporučila zastupitelům odsouhlasit Projekt regenerace panelového sídliště Šárka a schválit první etapu obnovy tohoto sídliště v roce 2016. Projekt zastupitelstvem prošel.


Předpokládané náklady na kompletní obnovu a modernizaci jsou vyčísleny na zhruba 80 milionů korun. Přesná částka bude jasná v probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavby. Projekt regenerace je rozčleněn do šesti etap a jeho fyzická realizace bude rozdělena do čtyř funkčních celků.

     1. funkční celek, období: 2. 5. 2016 - 25. 8. 2016 (etapa 1)

     2. funkční celek, období: 2. 5. 2017 - 25. 8. 2017 (etapa 2 a 3)

     3. funkční celek, období: 2. 5. 2018 - 25. 8. 2018 (etapa 4 a 5)

     4. funkční celek, období: 2. 5. 2019 - 25. 8. 2019 (etapa 6).


"Regeneraci by mohly pomoci dotační finance, o které bude město Prostějov žádat. Maximální výše možné dotace činí čtyři miliony korun na jeden rok. To znamená čtyři miliony korun na jeden funkční celek. Maximální dotace na regeneraci sídliště Šárka tedy vychází na celkem šestnáct milionů korun,“ vypočítal první náměstek primátorka Zdeněk Fišer.

Předmětem 1. etapy regenerace sídliště Šárka jsou stavební úpravy v západní části sídliště přiléhající k ulici Jezdecká. Tato etapa řeší komunikace včetně parkování a odvodnění, dešťovou kanalizaci, nové dlážděné a mlatové chodníky, pojížděné a rekonstruované chodníky včetně zálivů pro lavičky, přeložky vedení nízkého napětí, kácení dřevin a nové výsadby zeleně, zástěny pro kontejnery a prvky mobiliáře. Pro podání žádosti o dotaci bylo nezbytné schválení etapy pro rok 2016, což proběhlo na včerejším jednání zastupitelů.

Jak jsme již informovali, už v roce 2010 zabezpečoval odbor rozvoje a investic zpracování projektu regenerace panelového sídliště Šárka. Během zpracování jednotlivých stupňů dokumentace byl projekt v jednotlivých detailech upraven podle aktuálních požadavků dotčených orgánů státní správy a vlastníků technické infrastruktury. Odlišnost v těchto detailech byla důvodem pro odmítnutí poskytnutí dotace na zahájení fyzické revitalizace v roce 2015. Aby bylo možné o dotaci požádat v roce 2016, zajistil odbor rozvoje a investic zpracování upraveného projektu regenerace panelového sídliště Šárka, které zahrnuje změny, k nimž došlo během zpracování následujících stupňů projektové dokumentace. „Upravený projekt regenerace panelového sídliště Šárka je v souladu s pravidly pro přidělení dotační podpory a byl prodiskutován s obyvateli sídliště na veřejném projednání,“ uzavřel první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.Šárka

Šarka web

Šarka web

 
Šarka web2

Šarka web2

 
Šárka

Šárka

 
 
Vytvořeno 15.12.2015 7:34:32 | přečteno 795x | Anna Kajlíková
load