Úvodní strana > Aktuality archiv > Prostějovské radniční listy patří ke skokanům období 2006 – 2014

Prostějovské radniční listy patří ke skokanům období 2006 – 2014

o_radnice-mensi.jpg

Občanské sdružení Oživení posuzovalo na osm desítek obecních periodik vydávaných v minulém a předminulém volebním období, tedy v letech 2006 – 2014. K hodnoceným tiskovinám patřily také Prostějovské radniční listy.

„Oživení hodnotilo zejména rozsah politické plochy, tedy nakolik periodika informují o činnostech radnice a představitelů města. Dále se průzkum zaměřil na podíl alternativních sdělení a názorů vyjadřujících se k činnosti radnice, informace o budoucích rozhodnutích, propagaci vedení samospráv a organizační zajištění vydávání periodik,“ uvádí v písemném prohlášení Martin Kameník, předseda Oživení, o.s.
Prostějovské radniční listy v tomto hodnocení obsadily 9. místo v podílu názorové pestrosti přispěvatelů. Noviny se tak zařadily mezi pětici největších skokanů v období 2006 – 2014 v podílu alternativních názorů v listech.
Zároveň se Prostějovské radniční listy umístily na 64. místě ze 77 v žebříčku výdajů, které město ze svého rozpočtu vydává na tvorbu, tisk a distribuci periodika (přičemž v tomto případě je žebříček sestaven tak, že na prvním místě je uvedeno obecní periodikum, za jehož vydávání platí místní samospráva nejvyšší částku, na posledním místě naopak periodikm, za které je vydávána z obecních peněž nejnižší částka).
„Nejdražší bylo v hodnoceném období informování občanů Jevíčka s cenou 166,2 Kč na obyvatele, nejlevnější pak informování obyvatel Moravskoslezského kraje s částkou 1,6 Kč v přepočtu na jednoho obyvatele. Cena za informování 1 obyvatele Prostějova prostřednictvím Prostějovských radničních listů činila v období 2006 – 2014 částku 15,9 Kč na 1 obyvatele ročně,“ uvádí se v prohlášení Občanského sdružení Oživení s tím, že u větších územně správních celků typu kraje jsou pochopitelně náklady na informování občanů vzhledem k celkovým nákladům mnohem nižší než u malých obcí. Stejně tak se významně liší cena u málostránkových černobílých zpravodajů a vícestránkových barevných.

Všechny zpracované výsledky jsou k dispozici na www.hlasnatrouba.cz

Vytvořeno 29.6.2015 11:30:00 | přečteno 315x | Mgr. Jana Gáborová
load