Úvodní strana > Aktuality archiv > Prostějovský velikonoční jarmark 2016

Prostějovský velikonoční jarmark 2016

Velikonoce

Velikonoční jarmark, který se v Prostějově bude konat zcela poprvé, už má stanovenou přesnou hladinu poplatků pro trhovce.

 

Rada města Prostějova odsouhlasila výši nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků a výši poplatku za službu, a to právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku umístěného v rámci Prostějovského velikonočního jarmarku.

„Nájemné za užívání dřevěného prodejního stánku Standard bude činit 100 korun včetně DPH na jeden den. Nájemné za užívání dřevěného prodejního stánku Gastro bude činit 200 korun.

Poplatky za umístění mobilních stánků budou obdobné. Za malý stánek trhovci zaplatí 100 a za umístění velkého mobilního stánku 200 korun včetně DPH za jeden den,“ vyčíslil náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Uvedené prodejní stánky byly prozatím využívány pouze v rámci městem každoročně pořádaných vánočních trhů, kde ceny byly podstatně vyšší.

„Za užívání dřevěných prodejních stánků Standard ve vánoční čas trhovci platí 250 korun a za stánky  Gastro 500 korun včetně DPH za jeden den. Protože se jedná o pilotní projekt velikonočních trhů, cenu jsme záměrně přizpůsobili této novince,“ doplnil náměstek Pospíšil.

Termín konání Prostějovského velikonočního jarmarku v roce 2016 byl stanoven na období od 18.03.2016 do 26.03.2016.

Město se takto snaží založit novou tradici konání velikonočních jarmarků tohoto typu v Prostějově a přilákat co největší množství prodejců zboží s velikonoční tématikou.

Ceník nájemného z pozemků města Prostějova:

Účel užívání

Roční nájemné za 1 m2 v Kč

Zahrada, předzahrádka před domem, údržba travnaté plochy

1-5

Odstavná plocha

200 + DPH

Vjezd, vchod, bezbariérový vstup

10 (fyzická osoba)

20 (právnická osoba + OSVČ)

Schody

100

Garáž, jiná stavba cizího vlastníka

50

Lodžie

20

Regulační skříň plynovodu, venkovní rozvaděč NN

100

Novinový stánek

800

Zemědělská rostlinná výroba

0,15-0,20

Stojany na kola

100

Předzahrádka před provozovnou

200

Zařízení staveniště

20

Předmět užívání (movitá věc)

Denní nájemné v Kč

Dřevěný prodejní stánek Standard

250

Dřevěný prodejní stánek Gastro

500


Vytvořeno 8.3.2016 7:40:58 | přečteno 682x | Mgr. Jana Gáborová
load