Úvodní strana > Aktuality archiv > Prostějovský zámek hostí výstavu přírůstků výtvarných děl zakoupených pro budoucí městskou galerii

Prostějovský zámek hostí výstavu přírůstků výtvarných děl zakoupených pro budoucí městskou galerii

výstava

Výstava představuje nové přírůstky výtvarných děl. A jak to všechno začalo?

 

Myšlenka zřízení prostějovské městské umělecké galerie měla v roce 1914 svůj počátek ve snaze vybavit reprezentativní i kancelářské prostory nové radnice obrazy a plastikami. Zvítězil záměr postupně získat pro výzdobu kvalitní díla předních autorů. Jako první byla ještě v roce 1914 pořízena dvě panoramata Prostějova od Aloise Kalvody. Další výtvarná díla především moravských umělců byla zakupována jako doplněk vybavení kanceláří od konce roku 1917. V polovině 20. let se vzrůstem počtu zakoupených děl převládl názor vytvořit fond pro budoucí městskou obrazovou galerii. Tato kolekce se rozrůstala i díky darům. Po krátkém a přechodném zřízení galerie v letech 1939 až 1941 ve dvorním traktu radnice další neúspěšné pokusy o její obnovení v poválečném období směřovaly mimo vlastní radniční budovu. V roce 1954 bylo v majetku města přes pět set obrazů a plastik umístěných nejen na radnici a v dalších městských objektech, ale také v depozitářích muzea, kam byla nakonec v roce 1976 předána většina fondu. Proto je současná kolekce jen zlomkem původního městského uměleckého majetku. V období do roku 1989 naopak byla zakupována a v budově radnice instalována díla poplatná době.

Přestože záměr zřízení městské umělecké galerie nebyl prozatím oficiálně vyjádřen, vstřícný postoj zastupitelů města v podobě každoročně schvalovaného příspěvku na nákup uměleckých děl a aktuální adaptace vyčleněných prostor prostějovského zámku pro galerijní účely je přesvědčivým dokladem toho, že sto let stará idea je jen krůček před fyzickou realizací. V této souvislosti je vhodné poukázat také na záslužnou a vysoce sofistikovanou ediční činnost v oboru výtvarného umění. Naše město je v této oblasti zářnou výjimkou.

Počátkem roku 2006 proběhla v Muzeu Prostějovska výstava nazvaná Na cestě za budoucí galerií s podtitulem Umělecká díla v majetku města Prostějova. Na ni současná výstava tematicky i koncepčně navazuje.

Instalovaná kolekce 31 obrazů byla vybrána z děl postupně nakupovaných v posledních deseti letech a patří mezi ty, které jsou společně s dalšími desítkami uměleckých předmětů zatím bezpečně uzamčeny v suchém a temperovaném sklepním depozitáři ve Školní ulici. Členové komise pro nákup uměleckých předmětů, kteří se na přípravě výstavy podíleli, si jsou vědomi, že se zdaleka nejedná o soubor reprezentativní. Jsou však přesvědčeni, že vystavená díla mohou laickou i odbornou návštěvnickou veřejnost něčím oslovit.

PhDr. Miroslav Macík a PhDr. Miroslav Šmíd

(členové komise pro nákup uměleckých předmětů)


Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 3.11.2016 v 16.00 hodin. Sama výstava potrvá až do 4. 12. 2016 

Otevírací doba:

Po - Pá: 9.00 - 17.00 hod

So - Ne: 9.00 - 12.00 hod


Seznam vystavených obrazů:

Richard Pollak-Karlin (1867 Praha – 1942 Treblinka), Portrét arch. Jana Kotěry, olej na plátně 66x50 cm

Alois Doležel (1893 Prostějov – 1984 Praha), Éter na útesu, 1936, olej na překližce 60x100 cm

Jaroslav Pacák (1902 Val. Klobouky – 1983 Praha), Čelakovského náměstí, 1943, olej na plátně 56x70 cm

Bohuš Čížek (1913 Lešany – 1989 Praha), Nezdařený únos, 1940, olej na plátně 90x90 cm

Markéta Kleinerová-Eisenberg (1915 Prostějov – 2004 New York), Kytice, olej na kartonu 50x60 cm

Jaroslava Zárecká-Muchová (1940 Prostějov – 2003 Prostějov), Tarnovo, 1962, olej na sololitu 68x34 cm

Antonín Kameník (1886 Krahulčí u Telče – 1959 Prostějov), Prostějov z Držovského kopce, olej na kartonu 80x117 cm

František Tříska (1901 Praha – 1975 Prostějov), Lodě na Jadranu, 1935, olej na plátně 66x80 cm

Jan Zeiller (1877 Prostějov - ???), Praděd, olej na plátně 46x61 cm

Vladimír Pukl (1896 Dobromilice – 1970 Kúty u Hošťálkové), Benátky, olej na plátně 60x50 cm

Oldřich Lasák (1884 Bělecký Mlýn – 1968 Ostrava), Stadion Makabi, 1927, olej na plátně 46x64 cm

Otakar Hubšil (1897 Prostějov – 1928 Prostějov), Nokturno, olej na plátně 23x23 cm

Richard Kaňák (1883 Prostějov – 1936 Prostějov), Národní dům, kvaš 24x36 cm

Richard Kaňák (1883 Prostějov – 1936 Prostějov), Plumlovský zámek od Sobě


Fotografie naleznete zde:https://www.prostejov.eu/cs/volny-cas/regionalni-informacni-centrum/vystavni-sal.html

 


Vytvořeno 7.11.2016 6:37:45 | přečteno 939x | Anna Kajlíková
load