Úvodní strana > Aktuality archiv > Protihluková zeď, přechod pro chodce a hluk – téma čtvrtého setkání s občany

Protihluková zeď, přechod pro chodce a hluk – téma čtvrtého setkání s občany

setkání s občany Tylova ul

Reálné gymnázium v Prostějově se stalo místem čtvrtého setkání zástupců vedení města s občany lokalit ulice Tylova, Libušinka, Šárka a přilehlých ulic. Položit dotazy přišlo kolem třicítky lidí.


Po tradičním zahájení setkání primátorkou Alenou Raškovou předložil lidem první náměstek Zdeněk Fišer výčet akcí, které se podařilo vybudovat, těch které se budují a také těch, které jsou plánovány do let příštích.

„Jako největší akci mohu zmínit regeneraci ulice Tylova a probíhající revitalizaci sídliště Šárka,“ zahájil. Dle jeho vyjádření obnova sídliště Šárka se nachází ve druhé etapě a čekají ji ještě tři. Každá zhruba za 20 milionů korun. Dalšími oblastmi, o kterých se mluvilo, byla protihluková zeď u sídliště Šárka, zimní údržba, cyklostezky kolem sídliště a zeleň. Vedení města si vyslechlo také pochvalu za opravu ulice a chodníků Libušinka. Občany zajímala také absence přechodu pro chodce na sídlišti Šárka – lidé tak mají problém s přecházením.

„Policie nám mnohde přechody ruší a nahrazuje je místy pro přecházení a ostrůvky. Důvodem je, dle jejich vyjádření, nebezpečí, které je na klasických přechodech,“ uvedl k případu vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova Miroslav Nakládal. Takový postup se ale lidem nelíbí.

„Přechod je v projektu a také tam bude. Bude vyznačen a opatřen značkami v jarním období. V současné vlhkosti, která přesahuje 60 procent, namalovat značení přechodu na silnici je nemožné,“ doplnil vedoucí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Antonín Zajíček.

Dalším tématem byla protihluková zeď u dálnice a nedobré kanalizační podmínky.  Za dešťů stéká voda z dálnice na sídliště, chodníky jsou ve špatném stavu a pod vodou, u kruhového objezdu U Rodenů se tvoří jezero. Lokální opravu chodníku vysvětlil vedoucí odboru správy a údržby majetku města Libor Vojtek.

„Tady šlo skutečně jen o částečnou opravu chodníků. K takovému postupu přistupujeme v případě, že se očekává, že daný chodník bude kompletně opravován v souvislosti s celkovou revitalizací. Alespoň takto se snažíme poléčit chodníky, než dojde ke zmíněné revitalizaci.“ Jeho slova doplnila primátorka Alena Rašková, která lidem přislíbila, že odvod dešťové vody musí být vyřešen.

„Mnoho věcí jsme nuceni za Ředitelství silnic a dálnic řešit a tak to bude i v tomto případě.“ Slíbila také odstranění hromad písku z chodníku, které brání lidem v průchodu. V souvislosti s protihlukovou stěnou se řešil také hluk z dálnice.

„Jakmile narazíte na nějaký problém, ihned nám to hlaste, ať se to týká nedodělků nebo vody na chodníku či osvětlení. Nevolejte technické služby FCC (bývalá ASA), ale volejte přímo město,“ doporučil náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Jedním z diskutovaných témat byla i křižovatka v Tylově ulici – Libušinka – Sudentská, která pro své parametry motoristům nevyhovuje. Dopravní problémy zde měla řešit kruhová křižovatka, která ovšem zasahovala do tamního parčíku a nebyla proto povolena. Pro památkově chráněné území se proto musela využít křižovatka klasická v téměř původní podobě.


Ze setkání s občany bude pořízen zápis, který bude zveřejněn na webu města.


Foto: MMPv 

Vytvořeno 13.11.2017 11:03:34 | přečteno 381x | Anna Kajlíková
load