Úvodní strana > Aktuality archiv > První díl seriálu: Volební období je v polovině - bilancujeme v oblasti hospodaření města

První díl seriálu: Volební období je v polovině - bilancujeme v oblasti hospodaření města

o tgm rotator

Čeho se podařilo dosáhnout a jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 - 2018?


Rada města Prostějova pracuje již dva roky na základě svého Programového prohlášení, které si začátku funkčního období stanovila. Po dvou letech práce se rozhodla provést základní inventuru plnění programového prohlášení. Cílů a s nimi spojených úkolů bylo mnoho, proto rada předkládá Prostějovanům první díl seriálu, který postupně zmapuje stav plnění všech osmi oblastí programového prohlášení.

Hodnocení v půli volebního období považuje rada za dobrý krok, který dá jasný obrázek toho, co se podařilo a na čem je třeba dále a více zapracovat. Při své práci oceňují věcná rozhodnutí bez politických střetů, stojí o spolupráci městských zastupitelů a podporu všech, kteří chtějí prosperitu města a jeho rozvoji nebudou úmyslně bránit. 

Za prosperitou města a spokojeností obyvatel stojí, mimo jiné, dobré hospodaření. V této oblasti se dlouhodobě daří. Svědčí o tom stav finančních prostředků na účtech města a nemalé částky, které město každoročně investuje do svého majetku.


O čem hovoří Programové prohlášení Rady města 2014 – 2018 v oblasti hospodaření města?

 

- pokračování v odpovědném a úspěšném hospodaření města a jím zřízených organizací

- naším cílem je modernizace tepelného hospodářství, zvýšenou pozornost věnovat městskému bytovému fondu

- věnovat maximální úsilí o získání dotací z národních i evropských fondů, mimořádnou pozornost klademe na ITI (Integrované územní investice)

- obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. a Domovní správa Prostějov, s.r.o. zůstanou v majetku města


O úspěšném hospodaření svědčí stav finančních prostředků na účtech města a částky, které město každoročně investuje do svého majetku:

  • Investice 2015: 186 113 661,37 Kč

  • Investice 2016: 159 384 717,52 Kč

  • Připravené investice pro rok 2017: 209 950 000,00 Kč

  • Stav FR – 2015: 149 610 953,94 Kč

2016: 184 630 068,96 Kč

Finanční úsporu pro konečné odběratele, tedy občany města, zajistí modernizace tepelného hospodářství formou kogeneračních jednotek.


Městský bytový fond také doznal změny. Vzrostly částky určené na opravy.

Za rok 2015 - 17.620.000,- Kč

Za rok 2016 - 19.104.000,- Kč

Za rok 2017 - 18.473.000,- Kč

Město je také úspěšné v oblasti získávání dotací. Za poslední dva roky získalo dotační peníze, které ulehčily městské pokladně ve výši 52,1 milionu korun. Další žádosti o dotace podané v roce 2016 v objemu 32,2 milionu korun jsou nyní ještě v procesu hodnocení a posuzování dotačními úřady.


Dotační tituly byly využity zejména na:

  • revitalizace nám. T. G. Masaryka,

  • energeticky úsporná opatření na prostějovských základních a mateřských školách a revitalizace zahrad mateřských školek,

  • dokončení rozšíření botanické zahrady a další projekty zaměřené na městskou zeleň

V rámci integrovaných teritoriálních investic (ITI) jsou připravovány investiční akce, na které bude město čerpat finanční prostředky právě z této mimořádné kapitoly. V plánu hlavního investora, Olomouckého kraje,  je vybudování tzv. Severního obchvatu, který by měl výrazně ulehčit dopravní situaci ve městě, připravuje se také oprava našeho skvostu secese - Národního domu.

Také hospodaření městských obchodních společností je na velmi dobré úrovni. Lesy města Prostějova pravidelně přinášejí, na základě své podnikatelské činnosti, milionové částky do rozpočtu města. V roce 2015 to bylo 10 milionů, v roce 2016 8 milionů.


Příloha: ikona souboru ikona souboruProgramové prohlášení Rady města Prostějova 2014-2018 


První díl seriálu PP

kvetoucí město 1

kvetoucí město 1

 
nové náměstí TGM

nové náměstí TGM

 
staré náměstí TGM

staré náměstí TGM

 
kvetoucí město 2

kvetoucí město 2

 
opravená MŠ Fanderlíkova

opravená MŠ Fanderlíkova

 
kvetoucí město

kvetoucí město

 
 
Vytvořeno 16.1.2017 11:24:29 | přečteno 611x | Anna Kajlíková
load