Úvodní strana > Aktuality archiv > První díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují v oblasti hospodaření města

První díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují v oblasti hospodaření města

TGM radnice 1

Čeho se podařilo dosáhnout a jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 - 2018?


  

Rada města Prostějova pracuje již téměř celé volební období na základě svého Programového prohlášení, které si začátku funkčního období stanovila. Předkládáme první díl seriálu, který postupně zmapuje osm oblastí prohlášení.


Za prosperitou města stojí, mimo jiné, dobré hospodaření. V této oblasti se dlouhodobě daří, o čemž svědčí i stav financí na účtech města a nemalé částky, které město každoročně investuje do svého majetku.


V oblasti hospodaření se radní zavázali:

  • k pokračování v odpovědném a úspěšném hospodaření města a jím zřízených organizací

  • k modernizaci tepelného hospodářství, zvýšenou pozornost věnovat městskému bytovému fondu

  • k maximálnímu úsilí o získání dotací z národních i evropských fondů, k mimořádné pozornosti v oblasti ITI (integrované územní investice)

  • k tomu, že obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. a Domovní správa Prostějov, s. r. o. zůstanou v majetku města

Podívejme se na jednotlivé výsledky:

 

Hospodaření města:

Rok 2014 - hospodaření města skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 87 689 130,08 Kč. Celkově skončilo výsledkem plus 164 099 509,71. Nebylo třeba žádných úvěrů. Kapitálové výdaje se na celkových výdajích města podílely částkou 186 402 371,06 Kč, (24,39 % vůči celkovým výdajům).

Hospodaření Lesů Města Prostějova, s. r. o. - zisk cca 873 tis. Kč.

DSP, s. r. o. - ztráta cca 4 034 tis. Kč (ovlivněno odpisy majetku aquaparku a úroky z úvěru za aquapark ve výši 4,5 mil. Kč).

Ratingové hodnocení – nejvyšší rating Aaa.cz (národní rating).

Rok 2015 - hospodaření skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 34 318 110,26 Kč. Celkově skončilo výsledkem plus 173 735 552,88 Kč. Ani v tomto roce nebylo nutné město zadlužovat úvěry. Kapitálové výdaje se na celkových výdajích podílely částkou 186 113 661,37 Kč (22,71 % vůči celkovým výdajům města).

Hospodaření LMP, s. r. o. - zisk cca 1 096 tis. Kč.

DSP, s. r. o. - ztráta cca 1 299 tis. Kč (ovlivněno odpisy majetku aquaparku ve výši 3,5 mil. Kč).

Ratingové hodnocení – nejvyšší hodnocení A1 (mezinárodní rating) a Aa1.cz (národní rating).

 

Rok 2016- hospodaření skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 38 624 518,07 Kč. Celkově skončilo výsledkem plus 178 037 306,93 Kč. Opět nebylo třeba žádných úvěrů. Kapitálové výdaje se na celkových výdajích podílely částkou 159 384 717,52 Kč (19,49 % vůči celkovým výdajům města).

Hospodaření LMP, s. r. o. – zisk cca 1 147 tis. Kč.

DSP, s. r. o. - zisk ve výši cca 606 tis. Kč.

Ratingové hodnocení – nejvyšší na úrovni A1 (mezinárodní rating) a Aa1.cz (národní rating).

I. pololetí 2017- průběžné rozpočtové hospodaření - kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 113 307 015,87 Kč. Konečná čísla budou známa po uzavření účetního roku.

 

Modernizace tepelného hospodářství, městský bytový fond:

Čtveřice kogeneračních jednotek snížila cenu tepla, která v roce 2014 činila 654,- Kč/GJ na dnešních 481 Kč/GJ. Jde o několikatisícovou roční úsporu pro jednotlivé domácnosti. Po převzetí provozu Společenského domu v Prostějově Domovní správou se dosáhlo roční úspory okolo 1 mil. Kč. Změny doznal i městský bytový fond, vzrostly částky určené na opravy:

Za rok 2015 - 17.620.000,- Kč

Za rok 2016 - 19.104.000,- Kč

Za rok 2017 - 21.473.000,- Kč


Dotace z národních i evropských fondů a integrovaných územních investic:

Rok 2014:   42,0 mil. Kč

Rok 2015: 39,5 mil. Kč

Rok 2016: 2,9 mil. Kč

Rok 2017: 17,2 mil. Kč

Obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. a Domovní správa Prostějov, s. r. o. jsou k datu 25. 1. 2018 100 % vlastněny statutárním městem Prostějovem.

 


Příloha: ikona souboruProgramové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018


Vytvořeno 28.2.2018 8:09:40 | přečteno 229x | Anna Kajlíková
load