Úvodní strana > Aktuality archiv > Rada města Prostějova jednala o petici

Rada města Prostějova jednala o petici

DSC 0293

Rada města Prostějova projednala petici "Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG a ZŠ města Prostějova na ulici Studentská v plném rozsahu a beze změn"


Schváleno bylo toto usnesení :

Rada města Prostějova

1) bere na vědomí

obsah petice „Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG a ZŠ města Prostějova na ulici Studentská v plném rozsahu a beze změn“, přijaté dne 5. 1. 2017,

2) posoudila

na základě vyjádření odborů Magistrátu města Prostějova obsah petice a v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů k obsahu petice přijala toto stanovisko:

- v souvislosti se záležitostmi uvedenými v bodech 1 až 4 petice v současné době neprobíhají žádná řízení na žádném z odboru MMPv, vztahující se k uvedeným bodům.

Z vyjádření odborů Magistrátu města Prostějova vyplývá, že se na ně nikdo neobrátil s požadavkem na řešení této lokality.

-  záležitost uvedená v bodu 5 petice, tj. nakládání s pozemky ve vlastnictví města Prostějova, patří do výlučné pravomoci zastupitelstva města. O změně vlastnictví předmětných pozemků se nejednalo ani v současné době nejedná.

3) rozhodla

informaci o petici a jejím vyřízení předložit Zastupitelstvu města Prostějova na nejbližším zasedání.


Rada města Prostějova kromě samotného zákonného vyřízení petice vnímá i některé okolnosti jejího vzniku:

„Žijeme v demokratickém státě a lidé se mohou vyjádřit ke všemu, co se jich týká. To je jejich právo. Bohužel ti, kdo tu petici organizovali, použili na pozvánku vizualizaci jednoho z návrhů, který byl dávno odmítnut a mohlo tak dojít k tomu, že někteří z občanů, kteří petici podepsali, mohli být tímto ovlivněni,“ uvedla primátorka Alena Rašková.

K dotazu novinářů týkajícího se „analýzy k petici"*, kterou od petičního výboru obdržely některé  redakce, uvedla primátorka města Alena Rašková: „Já bych nesměšovala tento dokument s peticí. To je něco jiného. Tento dokument mně osobně velice vadí, protože jakékoli sledování osob, rozlišování, jestli je té či oné národnosti, toho či onoho vyznání, jsou metody nepřijatelné.“

Stejně vnímá dokument i náměstek Pavel Smetana: „Mně tento dokument taky vadí, protože jsou v něm na jedné straně uváděny informace, kam kdo chodí, v tomto případě konkrétně na pietní akt k  200. výročí úmrtí rabína Horowitze, zda jde o Židy, židovské aktivisty, politiky apod…. Ve finále se pak uvádí, kolik procent lidí to zajímá a jaké by toto téma mohlo být z hlediska volebního výsledku. To je naprosto zavádějící, a jestli začneme sledovat, kdo kam chodí, tak to jsme někde, kde jsme být nechtěli. To je můj osobní názor.“

I náměstek Jiří Pospíšil vidí v „analýze“ zejména politický podtext: „Tento dokument podle mého dokazuje, že za celou akcí stojí někdo, kdo téma využije pro komunální volby. Když totiž mluvíte s někým, kdo petici organizoval, a on hovoří nikoli o lidech, ale o voličích a volbách, tak si o tom ani nic jiného myslet nemůžete.“

Jednání se zástupci Federace židovských obcí a nadace Kolel Damesek Eliezer budou i nadále pokračovat, nejbližší se uskuteční 2. 2. 2017 v Prostějově. Poté bude veřejnost informována o dalším průběhu jednání.

 *Analýza k petici - dokument petičního výboru, který obdrželi někteří novináři, spočívá například v monitoringu pietního shromáždění ke 200. výročí úmrtí rabína Horowitze (listopad 2016) a následném nestandardním rozboru složení jeho účastníků (vytvoření přehledu s rozdělením na „židovské aktivisty“, rabíny, místní politiky, ostatní povinné, novináře, diváky). Přehled dále obsahuje například i údaje o tom, kdo z nich žije v Prostějově a kdo je mimoprostějovský - pozn.red.


Vytvořeno 26.1.2017 14:52:23 | přečteno 524x | Mgr. Jana Gáborová
load