Úvodní strana > Aktuality archiv > Rady městské policie k začátku cyklistické sezóny

Rady městské policie k začátku cyklistické sezóny

TGM radnice nová (3)

Cyklistická sezóna začíná, máme svá práva, ale i povinnosti. 

V současné době je možno v městě Prostějov od 1. března letošního roku využít i novou službu. Jedná se o sdílení jízdních kol. Aby vaše jízda byla bezpečná a plynulá, je důležité dodržovat pravidla silničního provozu.

 • Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
 • Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
 • Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.
 • Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
 • Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
 • Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
 • Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
 • Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
 • Cyklista nesmí za jízdy telefonovat, držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj, kouřit
 • Cyklista by neměl požívat alkoholické nápoje před jízdou, během jízdy, nebo jiné návykové látky
 • Cyklista je povinen jako řidič nemotorového vozidla podrobit se na výzvu policisty, strážníka obecní policie vyšetření zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou.

 Petr Zapletal, oddělení prevence Městské policie

Vytvořeno 11.3.2019 7:58:38 | přečteno 247x | Mgr. Jana Gáborová
load