Úvodní strana > Aktuality archiv > Regenerace městských sídlišť bude pokračovat

Regenerace městských sídlišť bude pokračovat

TGM radnice

Rada města Prostějova projednávala regenerace městských sídlišť. Zastupitelé budou schvalovat 2. a 3. etapu regenerace sídliště Šárka a 1. etapu regenerace sídliště Brněnská – Tylova v Prostějově.


Obnově zmíněných sídlišť by mohly pomoci i dotační peníze. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení, podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017. Město Prostějov se o dotační peníze bude ucházet.

„Cílem tohoto podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství sídlišť vybudovaných v letech 1945 až 1990 o celkovém počtu nejméně 150 bytových jednotek. Předběžná alokace na podprogram činí 40,6 milionů korun,“ vysvětlil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že dotace je poskytována do výše 70 procent rozpočtových nákladů, maximálně však 4 miliony korun a v rámci jednoho města lze podpořit pouze jeden projekt.

Co konkrétně budou revitalizace řešit?

Projekt „RS – Prostějov, sídliště Šárka, 2. a 3. etapa“ navazuje na již hotovou první etapu v západní části sídliště přiléhající k ulici Jezdecká.

„Jedná se o úsek mezi bytovými domy (viz příloha – situační zákres). Předmětem projektu jsou stavební úpravy zahrnující rekonstrukci komunikací a zpevněných ploch, rekonstrukci veřejného osvětlení, rovněž je řešena dešťová kanalizace, kontejnerová stání, zeleň a mobiliář,“ vyjmenoval Fišer. Předpokládané náklady na tyto dvě etapy činí 17,2 milionu korun (vč. DPH), z toho dotace maximálně 4 milionu korun.

Předmětem druhého projektu „RS – Prostějov, sídliště Brněnská – Tylova, 1. etapa“ jsou stavební úpravy západní části ulice Tylova v úseku Okružní – Tetín.

„V rámci tohoto projektu bude řešena rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch, rekonstrukce veřejného osvětlení a sadové úpravy. Je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby, akce je stavebně povolena a v současné době probíhá příprava podkladů pro výběr dodavatele stavebních prací,“ doplnil náměstek Fišer. Celkový rozpočet na regeneraci sídliště v úseku komunikace Tylova činí 25,5 mil. Kč. Je zde zahrnuta i východní strana komunikace Tylova, která nevstupuje do předmětu dotace, jelikož se nachází mimo řešené území projektu regenerace. Předpokládané náklady 1. etapy regenerace sídliště (dotačně uznatelné) činí 9,7 milionu korun, z toho dotace max. 4 miliony korun.


regenerace sídliště Tylova - Brněnská

sídliště Brněnská   Tylova


regenerace Tylova   Brněnská 1


regenerace sídliště Šárka


sídliště Šárka


 Náhledy: MMPv

Vytvořeno 30.11.2016 8:43:06 | přečteno 797x | Anna Kajlíková
load