Úvodní strana > Aktuality archiv > Regeneraci Šárky bude předcházet veřejné projednávání

Regeneraci Šárky bude předcházet veřejné projednávání

Opravu nejstaršího sídliště v Prostějově je třeba projednat s tamními obyvateli. Jakým konkrétním směrem se bude regenerace ubírat, ukáže její veřejné projednávání 10. prosince 2015, od 16:00 hodin, v přednáškovém sále Městské knihovny Prostějov na Husově náměstí č. 91. Lidé se zde budou moci vyjádřit k projektu a dozvědí se všechny potřebné informace.

 

„Už v roce 2010 zabezpečoval odbor rozvoje a investic zpracování projektu regenerace panelového sídliště Šárka. Během zpracování jednotlivých stupňů dokumentace byl projekt v jednotlivých detailech upraven podle aktuálních požadavků dotčených orgánů státní správy a vlastníků technické infrastruktury. Odlišnost v těchto detailech byla důvodem pro odmítnutí poskytnutí dotace na zahájení fyzické revitalizace v roce 2015,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Aby bylo možné o dotaci požádat v roce 2016, zajistil odbor rozvoje a investic zpracování upraveného projektu regenerace panelového sídliště Šárka, které zahrnuje změny, k nimž došlo během zpracování následujících stupňů projektové dokumentace.

„Upravený projekt regenerace panelového sídliště Šárka je v souladu s pravidly pro přidělení dotační podpory nutné projednat s obyvateli sídliště na veřejném projednání a následně schválit v zastupitelstvu města,“ doplnil Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova. S ohledem na zkrácení termínů pro předkládání žádostí o dotaci na podporu revitalizace panelových sídlišť pro rok 2016 na 15. ledna 2016 a plánované termíny jednání zastupitelstva je nutné schválit upravenou verzi projektu regenerace na jednání zastupitelstva města Prostějova dne 14. prosince 2015. Veřejné projednání, pak musí proběhnout před schvalováním v zastupitelstvu, je plánované na 10. prosince 2015, od 16:00 hod, v přednáškovém sále Městské knihovny Prostějov na Husově náměstí č. 91. Veřejného projednání se zúčastní pracovníci odboru rozvoje a investic, zpracovatel projektu regenerace (2 arch s.r.o.) a obvyklá je i účast zástupců vedení města.

 ikona souboru ikona souboruKoordinační situace

Vytvořeno 3.12.2015 12:54:13 | přečteno 451x | Anna Kajlíková
load