Úvodní strana > Aktuality archiv > Rekonstrukce bazénu včetně střechy základní školy Dr. Horáka

Rekonstrukce bazénu včetně střechy základní školy Dr. Horáka

ZŠ Horáka bazén

Radní na své poslední schůzi schválili modernizaci bazénu a rekonstrukci střechy.

Radní na své poslední schůzi schválili zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce objektu bazénu včetně střechy“.

„U bazénu bude provedena jeho celková modernizace, dále také modernizace sociálních zázemí a šaten, elektroinstalace a osvětlení a vzduchotechniky. Při rekonstrukci střechy dojde ke kompletnímu odstranění střešního pláště včetně všech hydroizolačních a tepelně izolačních vrstev a k odstranění železobetonových stropních panelů a ocelových střešních vazníků včetně zavětrování a následnému opětovnému provedení střechy, a to z důvodů bezpečnosti a prodloužení její životnosti,“ vysvětlil primátor města Prostějova František Jura s tím, že město osloví výzvou k podání nabídky sedm možných dodavatelů.
Řízení bude zahájeno zveřejněním Výzvy pro podání nabídek a zadávací dokumentace na profilu zadavatele s následným odesláním Výzvy k podání nabídky vybraným sedmi možným dodavatelům prostřednictví e-nástroje NEN. Hodnocení nabídek bude probíhat dle jejich ekonomické výhodnosti. S ohledem na zákonnou povinnost budou přijímány nabídky pouze v elektronické formě.

„Hlavní důraz bude při výběru dodavatele dáván na výši celkové ceny a délku realizace díla. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 10 950 000,- Kč (bez DPH). Záruka za jakost stavebních prací je zadavatelem požadována v pevné délce 60 měsíců, záruka za instalované zařízení, výrobky a prvky dle záruky výrobce, nejméně 24 měsíců,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal a přidal informace k termínům.

Předpokládaný termín zahájení prací: 1. 7. 2019,
Požadovaný termín dokončení prací:  31. 10. 2019.

Město si pojistí také riziko škody způsobené třetím osobám.

„Zde budeme například požadovat částku ve výši pojistné částky 5 milionů korun, stavební a montážní pojištění ve výši pojistné částky 4 miliony korun,“ dodal náměstek Rozehnal.

Předmětné stavební práce budou financovány z prostředků města a spolufinancovány z dotačních prostředků poskytnutých Olomouckým krajem. Žádost o poskytnutí dotace v rámci programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení Olomouckého kraje v roce 2019 byla na Olomoucký kraj podána v měsíci únoru 2019. 

logo kraje

Ilustrační foto: MMPv

ZŠ Dr. Horáka

ZŠ Horáka

ZŠ Horáka

 
ZŠ Horáka bazén

ZŠ Horáka bazén

 
 
Vytvořeno 22.3.2019 9:13:43 - aktualizováno 9.4.2019 10:52:32 | přečteno 1023x | Anna Kajlíková
load