Úvodní strana > Aktuality archiv > Rekonstrukce budovy Vápenice č. 27

Rekonstrukce budovy Vápenice č. 27

Dům Vápenice

Účelem rekonstrukce bylo stavebně propojit tento objekt se sousedním objektem č. p. 25 a přizpůsobit ho potřebám městské policie.  

Dříve se zde v přízemí nacházela provozovna tiskárny, klubovna a v horním patře byty. Poté byl objekt dlouhodobě nevyužíván.

Objekt je součástí stávající řadové zástavby a z hlediska urbanistické koncepce zůstal objekt nezměněn. Rekonstruovaný objekt není umístěn v památkové zóně města. Vstup do objektu je přes stávající vstupní dveře z ulice a ze dvora. Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno přes dvůr, který náleží sousednímu objektu.

V rámci rekonstrukce budovy byla provedena demolice skladového přístřešku ve dvoře a pavlače ve 2.NP včetně podpůrných konstrukcí a stříšky. Bourací práce se dále týkaly kompletního odstranění podlah v 1.NP, odstranění všech vrstev ve 2.NP a na půdě (až po stávající záklop), vybourání stávajících výplní, vybourání nových otvorů, odstranění všech stávajících rozvodů a zařizovacích předmětů a všech omítek a podhledů.

Nově bylo provedeno podřezání a odizolování obvodového zdiva do dvora a do ulice proti zemní vlhkosti včetně sanační omítky. U štítového zdiva oddělující objekt od sousedních objektů byla provedena hydroizolační injektáž. Podlahy v 1.NP byly provedeny nově, včetně podkladního betonu a hydroizolace. Na stropech jsou provedeny nové sádrokartonové podhledy. Byly provedeny nové povrchové úpravy stěn a nové vnitřní rozvody sítí. Objekt byl také kompletně zateplen. Plocha dvora byla vydlážděna zámkovou dlažbou.

Po rekonstrukci jsou nyní pro potřeby městské policie k dispozici nové kanceláře skupiny prevence a okrskové služby, sušárna oděvů a výstroje, včetně skladu, dále jídelna s kuchyňkou a WC s umývárnou.

Stavbu realizovala firma JAMASTAV MORAVIA a.s. a celkové náklady činily 5,4 mil. Kč.

ORI, M. Barták

Vytvořeno 23.8.2017 6:49:42 | přečteno 254x | Mgr. Jana Gáborová
load