Úvodní strana > Aktuality archiv > Rekonstrukce hřbitovní brány dokončena

Rekonstrukce hřbitovní brány dokončena

hřbitovní brána1

Realizace byla zahájena 1. března 2022 a dokončena v září 2022.

Vstupní brána a přilehlé objekty hřbitova v ulici Brněnská prošly v uplynulých měsících rozsáhlou opravou spočívající v rekonstrukci vstupní brány městského hřbitova, přilehlých zdí, domu správce hřbitova a zvonice. Dále v rekonstrukci vnějšího pláště a navazující nutné vnitřní úpravy včetně nového napojení na dešťovou kanalizaci. 

„Hloubková degradace vnějších obalových konstrukcí v ploše fasády byla způsobena především vzlínající zemní vlhkostí, případně zatékáním dešťovými svody. Řešení sanace fasády bylo provedeno dle návrhu sanace vlhkosti a restaurátorského záměru, který je součástí projektové dokumentace. Nová fasádní omítka je opět hladká vápenná se závěrečnou povrchovou úpravou nátěrem fasádní barvou, dle technologického postupu,“ přiblížil průběh oprav náměstek primátora Jiří Rozehnal.
V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace společností CAD PROJEKT PLUS, s.r.o. z Prostějova. Následující rok bylo vydáno stavební povolení, které se prodloužilo v roce 2020.
„Výběrové řízení na zhotovitele stavby se konalo v květnu 2021 a bylo společné s akcí Dopravní řešení před hřbitovem. Nikdo se ovšem do výběrového řízení nepřihlásil, takže jsme hned v červnu vyhlásili další výběrové řízení, ovšem se stejným výsledkem. Úspěšně jsme dodavatelskou firmu vysoutěžili až v říjnu 2021. Rada města na základě závěrů hodnotící komise v prosinci rozhodla akce Městský hřbitov - rekonstrukce brány a okolního zdiva, zdiva domu správce a dopravní řešení prostoru před hřbitovem na ulici Brněnská realizovat prostřednictvím společnosti REDAL AKTIV CZ s.r.o. z Napajedel. Celková cena byla 10, 9 milionu korun (včetně DPH). Na opravu zvonice byly získány dotační prostředky ve výši 200 tisíc korun z rozpočtu Olomouckého kraje,“ dodal Rozehnal. 

Foto: MMPv

hřbitov brána

průběh rekonstrukce

průběh rekonstrukce

 
hřbitovní brána1

hřbitovní brána1

 
dům správce

dům správce

 
 
Vytvořeno 11.10.2022 10:41:59 | přečteno 661x | Anna Kajlíková
load