Úvodní strana > Aktuality archiv > Rekonstrukce komunikace ve Vrahovicích

Rekonstrukce komunikace ve Vrahovicích

TGM radnice nová (1)

Už v březnu letošního roku bude zahájena rekonstrukce komunikace a kanalizace J. Kӧhlera a Hrázky ve Vrahovicích.


Termín realizace: 03/2017 - 11/2017

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Cena: 13.430.686,78,- Kč vč. DPH

Návrh výstavby nové infrastruktury obsahuje:

• Rekonstrukci stávajících pozemních komunikací.

• Řešená komunikace je zatříděna jako místní obslužná komunikace, funkční skupiny C. Svislým dopravním značením (IP25 a,b) bude celá lokalita označena jako ZÓNA S DOPRAVNÍM OMEZENÍM (ZÓNA 30). Šířka komunikace 5,0 – 5,5 m (lokálně je v ulici Hrázky provedeno zúžení na šíři 4,5 m), chodník proměnné šířky 1,50 – 2,50 m je střídán s vjezdy.

• Celkem je navrženo na začátku komunikace 7 kolmých stání.

• Návrh nových / rekonstrukci stávajících chodníků.

• Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení s uložením kabelů do země.

• Posun dvou pilířů sdělovacího vedení do nové polohy.

• Návrh nové technické infrastruktury – dešťová kanalizace, kabelové vedení VO.

-ORI-


Vytvořeno 13.3.2017 8:19:40 | přečteno 247x | Mgr. Jana Gáborová
load