Úvodní strana > Aktuality archiv > Řešení požadavků ze setkání s občany v městské části Čechovice, Krasice, Domamyslice

Řešení požadavků ze setkání s občany v městské části Čechovice, Krasice, Domamyslice

IMG 0366

Jednotlivé odbory Magistrátu města Prostějova projednaly úkoly, které vzešly ze setkání s občany.


Předkládáme přehled dotazů i jejich řešení:

1.

U obchodu v Domamyslicích se nedodržuje rychlost 30 km/h

Městská policie Prostějov (dále jen MP)provedla kontroly ulice Žitná v části Čechovice (u obchodu), kde je úsek komunikace označen svislými dopravními značkami B20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“ a B20b – „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“ s omezením na 30km/h. Vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám nebylo možno ze strany MP v tomto úseku provádět měření rychlosti certifikovaným měřícím zařízením, ale pouze preventivní kontroly dodržování rychlosti vozidel a to nejméně 4x týdně. Kontrolou nebylo prokazatelně zjištěno překračování povolené rychlosti. Dále byla tato problematika konzultována s Dopravním inspektorátem Policie ČR Prostějov (dále jen DI PČR). Ze strany DI PČR byl tento úsek komunikace také pouze monitorován, jelikož se zde nejedná o nebezpečný úsek a nejedná se o místo s výskytem dopravních nehod.

2.

Letadla dělají během víkendu hluk a ruší, jde zařídit, aby létala mimo obytnou zónu?

Ve věci hluku letadel jednal náměstek primátorky Jiří Pospíšil s ing. Valou, představitelem Aeroklubu ve Stichovicích, který slíbil nápravu. Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova dále informuje o řešení hluku z provozu letadel nad obytnou zónou: Na základě telefonického dohovoru mezi náměstkyní primátorky Ivanou Hemerkovou a panem Bílkem z Aeroklubu Josefa Františka Prostějov bylo přislíbeno, že provoz letadel bude odkloněn mimo obytnou zónu.

3.

Ulice Kaštanová, mezi Čechovicemi a Domamyslicemi. Jje v plánu tuto ulici upravit, aby sloužila bez komplikací?

V ulici Kaštanová se na pozemku p.č. 498/3 v k.ú. Domamyslice nachází nezpevněná účelová komunikace, která má charakter původní polní cesty. Jak informoval Obor správy a údržby majetku města, v obdobných případech, kdy je stavebníkům povolena výstavba rodinných domů (RD) na pozemcích s komunikačním napojením na nezpevněné účelové komunikace – polní cesty, je věcí vlastníků RD, zda si na své náklady vybudují zpevněnou komunikaci a veřejné osvětlení, které následně lze bezúplatně nabídnout městu. Na základě vydaných stavebních povolení zpevnění a údržbu předmětné účelové komunikace zajišťují stavebníci – vlastníci RD svým nákladem. 

4.

Je možné vybudovat osvětlení u hřiště za školou, aby sloužilo celoročně?

 Dle informací Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova je projektová dokumentace na osvětlení hřiště za školou v Čechovicích zpracovaná, probíhá inženýrská činnost a následně bude požádáno o povolení. Předpoklad stavby je 03/2017.

5.

Možnost vybudovat chodník od Louček k penzionu?

Obor správy a údržby majetku města sdělil: Mezi ulicemi V loučkách a Na splávku, směrem k penzionu, se před rodinnými domy nachází travnatý pozemek s jednotlivými vjezdy do nemovitostí a vyšlapanou cestičkou. Pozemek je majetkem Statutárního města Prostějova. Vybudování chodníku k propojení těchto ulic bude probíhat v rámci návrhu úpravy celé oblasti okolí točny.

6.

Propadla se přípojka u školy, je možné opravit komunikaci?

Pracovníci Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova prověřili místo, kde by měla být propadená přípojka v blízkosti školy v Čechovicích. Jedná se o dlážděný vjezd do hasičské zbrojnice. Mírně propadlé místo na vjezdu bude opraveno v rámci reklamace díla „RJSDH Čechovice - zázemí - střešní nadstavba“ při vhodných klimatických podmínkách.


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 19.1.2017 9:35:59 | přečteno 531x | Anna Kajlíková
load