Úvodní strana > Botanická zahrada Petra Albrechta

Botanická zahrada Petra Albrechta

botanicka-zahrada-rotator.jpg

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo na svém dubnovém zasedání změnu názvu prostějovské botanické zahrady. Ta nyní nese jméno Petra Albrechta. V závěru června byla zahrada s novým názvem symbolicky „otevřena“ náměstkyní primátora Ivanou Hemerkovou a náměstkem Zdeňkem Fišerem.
Proč pojmenování zrovna po Petru Albrechtovi?
„Již za minulého režimu se snažil zachránit botanickou zahradu, která měla být přemístěna kvůli rozšiřování kasáren. To se mu nakonec po několikaletém úsilí podařilo. Petr Albrecht měl vždy blízko k přírodě, kdy například jako pracovník referátu životního prostředí okresního úřadu se podílel na vyhlášení přírodního parku Velký Kosíř a spolu s Ing. Milenou Vaníčkovou na vyhlášení mnoha maloplošných zvláště chráněných území. Exkurzemi po chráněných územích Prostějovska se podílel i na vzdělávání učitelů. Své odborné práce publikoval například v Přírodovědných studiích Muzea Prostějovska. Pořádal floristické kurzy a školy ochrany přírody, prováděl inventarizační průzkumy chráněných území a navrhoval pro ně vhodné ochranářské zásahy. Bohužel svou činnost ukončil předčasně, nedlouho po svých 40. narozeninách - 11. listopadu 2001 – zahynul i se svou ženou Magdou a starším synem Janem při autonehodě. Ještě v témže roce mu byla udělena in memoriam Cena ministra životního prostředí za rok 2001. Domnívám se, že pojmenování prostějovské botanické zahrady právě po Petru Albrechtovi je velmi vhodným způsobem připomínky tohoto milovníka přírody,“ vysvětlila Ivana Hemerková.

botanika_web1.jpg    botanika_web2.jpg

botanika_web3.jpg    botanika_web4.jpg

botanicka-zahrada-web.jpg

Vytvořeno 26.6.2012 6:00:00 | přečteno 7203x | Mgr. Jana Gáborová
load