Úvodní strana > Aktuality archiv > Národní dopravní informační centrum - NDIC

Národní dopravní informační centrum - NDIC

narodni-dopravni-centrum-rotator.jpg

Sledujte aktuální dopravní informace!

Sledujte aktuální dopravní informace:  www.dopravniinfo.cz

 

Činnost Národního dopravního informačního centra, jenž je součástí Silniční databanky byla zahájena v roce 2005.
Od roku 2008 působí v nových prostorách na adrese Slovenská 1142/7, Ostrava Přívoz. Činnost vykonává celkem 16 operátorů v nepřetržitém provozu. 

Národní dopravní informační centrum jako subsystém Jednotného systému dopravních informací slouží pro kontrolu, autorizaci, ověření a poskytování informací a dat o nehodách dopravních situacích a jiných skutečnostech, jež mají vliv na dopravu na pozemních komunikacích. Zpracovává informace z různých zdrojů, včetně systémů dopravní telematiky.
Zajišťuje na základě §124 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění, v souladu s prováděcí vyhláškou č. 3/2007 Sb. o celostátním dopravním informačním systému a usnesením Vlády ČR č. 590 z 18.5.2005 Sb. sběr, zpracování, sdílení, publikování a distribuci dopravních informací a dopravních dat ve prospěch:

- účastníků silničního provozu
- složek integrovaného záchranného systému
- subjektů krizového zřízení a obranného plánování
- orgánů, organizací a institucí veřejné správy
- médií
- přepravců a dopravců

a všech dalších uživatelů pozemních komunikací (včetně jejich součástí)

Informace a data ve prospěch NDIC poskytují:

Z agentových systémů:
- Policie ČR
- Hasičský záchranný sbor
- Zdravotnická záchranná služba
- Správci komunikací všech kategorií
- Silniční správní úřady všech úrovní
- Obecní a městské policie
- Celní správa
- Český meteorologický ústav
- Vlastníci, správci nebo provozovatelé inženýrských sítí
- Přepravci nadměrných, popř. nebezpečných nákladů
- Další

NDIC využívá telematické systémy:

- dohledový kamerový systém – více než 230 kamer
- detekce intenzit dopravy – cca 200 detektorů
- silniční meteorologický systém – cca 275 meteohlásek
- systém elektronického mýta
- systém liniového řízení provozu SOKP
- systém sčítání dopravy, detekce kolon a sledování dopravního proudu
- řídicích systémů tunelů
- dopravních informačních center měst
- detekce jízdy vozidel v protisměru

Systém NDIC zahrnuje tyto hlavní části:

- Subsystém „Dispečerský dohled“ poskytuje dispečerovi ucelený přehled o aktuální dopravní situaci a dohled nad technickým stavem telepatických zařízení. Zajišťuje sběr veškerých informací o stavu dopravy z různých zdrojů. Na výskyt nestandardních událostí reaguje alertním hlášením.
- Subsystém „Řízení provozu“ pomocí báze pravidel vyhodnocuje definované stavy dopravní situace a navrhuje řešení s využitím připravených řídicích scénářů.
- Aplikace pro dopravní inženýry nabízí dopravně inženýrská data pro provádění analýz a statistik.
- Subsystém „Poskytování dopravních informací“ zajišťuje publikování a distribuci komplexních dopravních informací pomocí různých zdrojů:

Nejdůležitější zdroje výstupů z NDIC:

· V současnosti operátoři NDIC ovládají cca 100 informačních tabulí na dálnicích a rychlostních silnicích.
· Na informování řidičů je zaměřen i dopravní portál www.dopravniinfo.cz. Ten ocenila i odborná veřejnost, když tento projekt ohodnotila 3. cenou v prestižní kategorii Projekt roku Křišťálové lupy českého internetu.
V roce 2011 bylo z NDIC na dopravní portál odesláno celkem 3 129 124 zpráv.

Statistika návštěvnosti portálu:
Období: počet návštěv:
1.8.08-31.12.08 283287
1.pol./09 537069
2.pol./09 549878
1.pol./10 847693
2.pol./10 948391
1.pol./11 713264
2.pol./11 879214

· Všechna data jsou umístěna na Datové distribuční rozhraní, kde jsou zdarma na základě smlouvy k dispozici pro zájemce z řad médií, dopravců, automotoklubů, asistenčních služeb atd.
· Prostřednictví vysílačů ČRo a služby RDS-TMC poskytují informace do navigačních přístrojů.

Hlavním cílem Národního dopravního informačního centra a poskytovaného dopravního servisu je přispívat ke spolehlivému, funkčnímu, efektivnímu, bezpečnému a k životnímu prostředí šetrnému provozu na dálnicích a silnicích v ČR.

Vytvořeno 7.11.2012 6:00:00 | přečteno 1203x | Mgr. Jana Gáborová
load