Úvodní strana > Aktuality archiv > Pojízdný úřad

Pojízdný úřad

pojizdny-urad.jpg

Město Prostějov poskytuje službu – tzv. Pojízdný úřad.

„Jde o poskytování služeb pro stanovenou skupinu občanů města bez nutnosti dostavit se na samotný úřad. Vybrané skupině občanů se tím zjednoduší přístup ke službám,“ vysvětlil tajemník Městského úřadu Prostějov Lubomír Baláš s tím, že tato služba je určena například pro občany starší 80ti let, kteří nepobírají příspěvek na provoz motorového vozidla ani na individuální dopravu, pro seniory v domovech důchodců či v domech s pečovatelskou službou, pro občany trvale upoutané na lůžko nebo pro občany v tíživé životní situaci.
„Požadavky na poskytnutí služby budou vyřizovány postupně do pěti pracovních dní. O termínu vyřízení bude žadatel informován kontaktními osobami. Občané si budou moci služby pojízdného úřadu objednat osobně nebo telefonicky na čísle 800 900 001, což je bezplatná linka našeho úřadu, kde budou přepojeni na kontaktní osobu, nebo přímo u kontaktních osob jednotlivých agend,“ pokračuje Baláš.

A které služby jsou „Pojízdným úřadem“ nabízeny?

„Bude to například ověřování listin a podpisů, vyřizování žádostí o občanský průkaz a rozvoz vyhotovených občanských průkazů, dále bude možno prostřednictvím Pojízdného úřadu vyřídit poplatky ze psů, poplatky za komunální odpad, vyřídit si výměnu řidičského průkazu nebo celou řadu příspěvků z oblasti sociální,“ uzavřel tajemník Městského úřadu Prostějov Lubomír Baláš.


Kompletní nabídka služeb Pojízdného úřadu:
Odbor občanských záležitostí:

 • ověřování listin (zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů
 • ověřování podpisů (zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů)

§ žádost o občanský průkaz a rozvoz vyhotovených občanských průkazů (zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů)

Odbor sociálních věcí:
§ příspěvek na péči
§ příspěvek na úpravu bytu

 • mimořádné výhody (průkazky TP, ZTP, ZTP/P)
 • příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 • příspěvek na zakoupení kompenzační pomůcky

§ příspěvek na individuální dopravu

Finanční odbor:

 • poplatek ze psů - splnění ohlašovací povinnosti ( přihlášení a odhlášení psa ), zřízení platby přes SIPO, výběr poplatku v hotovosti
 • poplatek za komunální odpad- zřízení platby přes SIPO, výběr poplatku v hotovosti

Odbor dopravy:
Registr vozidel

 • vyřazení vozidla z registru
 • dočasné vyřazení vozidla z registru (depozit)
 • registrace vozidla
 • odhlášení vozidla na jiného majitele
 • změna evidenčních údajů vozidla
 • vystavení duplikátů dokladů k vozidlu

Registr řidičů

 • výměna řidičského průkazu
 • vzdání se řidičského oprávnění
 • vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • výdej dat z registru řidičů

Silniční hospodářství
§ povolení zvláštního užívání komunikace (vyhrazené parkování pro ZTP/P, překopy, lešení, umístění kontejnerů, atd.)


Pojízdný úřad by měl poskytovat služby následující skupině občanů:

· občané nad 80 let věku, kteří nepobírají příspěvek na provoz motorového vozidla ani na individuální dopravu
· občan, jenž je umístěn v domově pro seniory, domě s pečovatelskou službou, nemocnici
· občané trvale upoutáni na lůžko
· občané v tíživé životní situaci
(pro poskytnutí služby stačí splnění pouze jedné z podmínek).


Objednávání služeb Pojízdného úřadu – bezplatná linka 800 900 001 nebo přímo na konkrétních odborech:
Kontaktní osoby na jednotlivé agendy:
Odbor občanských záležitostí:
· Ing. Josef Veverka, tel. 582 329 158 (ověřování)
· Alena Veverková, tel. 582 329 778 ( občanské průkazy)

Odbor sociálních věcí:
· Zdena Vodáková, tel č. 582 329 539 ( zastupovat ji bude v době nepřítomnosti Irena Lenzová, kl.č. 302)

Finanční odbor:
· Miluše Šafandová, tel. 582 329 181

Odbor dopravy:
· pracoviště informační recepce tel.582 329 888

 

Vytvořeno 1.3.2010 6:00:00 | přečteno 647x | Mgr. Jana Gáborová
load