Úvodní strana > Smetanovy sady otevřeny!

Smetanovy sady otevřeny!

otevreni-smetanky-rotator.jpg

Ve středu 9. října 2013 byly po rekonstrukci oficiálně otevřeny Smetanovy sady. Obnova parku byla zahájena v březnu tohoto roku. Tím však rekonstrukční práce nekončí. Postupně bude vybudováno oplocení přiléhající k Vápenici a napojení vody z historické studny pro závlahu zeleně.
Pro zavlažování parku bude využita požární studna, která vznikla za druhé světové války jako rezervoár vody pro hašení v případě leteckého náletu na město. Historická studna o šířce 5 metrů s hloubkou 12 metrů je dnes skryta pod povrchem vozovky na Přikrylově náměstí, k jejímu napojení dojde boční přípojkou směrem od zámku. "Napojení bude pokračovat do zásobníku vody o objemu 200 hektolitrů umístěného v severozápadním rohu parku. Potrubí bude instalováno protlakem bezvýkopovou technologií, čímž nedojde k narušení komunikace, cyklostezky a chodníku z Přikrylova náměstí směrem k radnici," vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Zdůraznil, že využitím této studny ve vlastnictví města dojde k úspoře finančních prostředků za spotřebu vody potřebné k závlaze. Dále bude ze stavebních prací dokončena zídka kolem Smetanových sadů.
„Také výsadba ještě není úplně u konce, zbývá vysadit 125 stromů, což předpokládáme v horizontu několika týdnů,“ dodala náměstkyně Ivana Hemerková.
Celkové náklady na revitalizaci dosáhly zatím částky zhruba 14 milionů korun.

Technické údaje:
Smetanovy sady:
Velikost – 298 x 70 m
Zeleň – stromy listnaté – 105 ks (zbývá dosadit)
stromy jehličnaté – 20 ks (zbývá dosadit)
keře listnaté – 7970
keře jehličnaté – 458
trvalky – 340 ks
trávníky – 12760 m2
Zpevněné plochy - asfaltobetonové – 3950 m2
dlážděné - 790 m2
Veřejné osvětlení - sloupů - 30 ks
podzemní rozvaděče – 4 ks
Mobiliář - pítko – 1 ks
lavičky – 55 ks
koše – 10 ks
vstupy do krytu – 4 ks
Závlahový systém - retenční nádrž 22 m2
délka potrubí – 4285 m


Historie parku
Historie městských Smetanových sadů sahá k roku 1823, kdy byly na valech hradeb vysazeny první stromy – akátová alej, v roce 1841 vzniká alej z jasanů. Samotný park byl zřízen z iniciativy města roku 1892, když předtím byla stržena část hradeb a zarovnán val.
Od tohoto roku se park jmenoval Jungmannovy sady.
V srpnu 1934 byl umístěn v sadech pomník Bedřicha Smetany od akademického sochaře Jana Třísky. V roce 1970 se podoba sadů změnila stavbou panoramatického kina Metro 70 podle projektu brněnského architekta Zdeňka Michala. Na území Smetanových sadů bylo tehdy zjištěno 57 druhů dřevin.
Poslední větší úpravy parku realizovala zahradnická firma z Bystřice pod Hostýnem v roce 1990. Dnešní rozloha parku je cca 1,7 ha.

stávající plán revitalizace naleznete ve formátu Pdf. ikona souboruzde

-ORI-

smetanky_otevreni_web2.jpg   smetanky_otevreni_web4.jpg

smetanky_otevreni_web1.jpg

Vytvořeno 9.10.2013 6:00:00 | přečteno 785x | Mgr. Jana Gáborová
load