Úvodní strana > Aktuality archiv > Rozloučení s Václavem Kolářem

Rozloučení s Václavem Kolářem

parte Václav Kolář rodina

Poslední rozloučení s Václavem Kolářem - emeritním ředitelem Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova a prostějovským zastupitelem se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017:

Vzpomínku na svého kolegu v zastupitelstvu zaslal Ing. Aleš Matyášek:

Vzpomínka na PhDr. Václava Koláře

Někdy se přihodí a z čistého nebe vyšlehne blesk nečekaný a zraňující. Zaburácel na Bílou sobotu zrána a zasáhl celé město. V tichu dne, který rozjímá naději Vzkříšení, přišla zpráva o smrti. Neuvěřitelná, neskutečná, leč, pravdivá a tím nesmírně těžká. Rozlétla se městem. Toho dne ráno nás opustil vzácný člověk, přítel, kolega a spolupracovník, pan PhDr. Václav Kolář.

Po šest let, které jsme společně prožívali v zastupitelské službě, se tříbil vztah lidí, kteří se zprvu příliš neznali. Spojovala nás práce pro naše milované město, mnohdy nelehká. Byl to právě Vašek, který svým šarmem a zkušeností ukazoval a prosvěcoval cestu. Za krátkou dobu se ta cesta změnila. Najednou jsme nešli po cestě vedle sebe, ale spolu. Bylo to podivuhodné. Při vzpomínce na něj se nemůžeme ubránit myšlence, že pouto přátelství, které se mezi námi vytvořilo, bylo snad především jeho dílo. To pouto nenarušilo ani povolební rozdělení našeho klubu. Byli a stále jsme spolu. Jeho smrt nás všechny hluboce zasáhla. Každý z nás vsazuje do mozaiky vzpomínek své střípky. Václav Kopečný jej připomíná jako jednoho z nejlepších studentů svého otce, Dr. Františka Kopečného, v oboru bohemistika. Vzpomíná na jeho touhu po filozofii, zvláště tomistické, které se s jeho otcem za totality věnoval na školeních u filosofa a spisovatele Metoděje Habáně v brněnském disentu. Zde tkví nepochybně kořeny jeho humanismu. Dodává, že Vašek Kolář byl zastupitelem od roku 1990 a byl též oblíbeným a žádaným sezdávajícím. Na jeho charisma a skromnost, které vždy budily respekt, vzpomíná s úctou Aleš Nevrla. Na společných 6 let nelze zapomenout.

Na zasedáních Václav mnoho nemluvil. Jeho projevy však byly o to úžasnější. Jako je úžasná celá jeho osobnost. Když mluvil, nemluvil příliš hlasitě. Avšak jeho charakteristický hlas pronikl každého a jeho myšlenky ke každému, kdo poslouchal. Nejen svou silou, ale, a to především, svým poselstvím. Nepotřeboval křičet. Jeho myšlenky, které jako perly vždy vsazoval do atmosféry jednací síně, zářily tak pronikavě, že je museli vnímat i zavilí oponenti. On však snad žádné mít nemohl. Jeho pravdy byly absolutní. Svou promyšleností i svou hloubkou, kterou stavěl na zkušenostech, jež do každého svého vystoupení vždy vkládal a jež byly vytříbeny prožitým životem. Vždy je zdobil charismatickým humorem a laskavostí, která však dovedla také rozhodně burcovat. Přesto, když jeho volání nebyla občas vyslyšena, dokázal se s tím silou své osobnosti vyrovnat. Občas to bylo i pro něj těžké. Nikdy se však nezpronevěřil svým vztahům k lidem, které měl rád. Přátelství pro něj bylo nadevše. Vážil si svých názorových protivníků, protože si dokázal vážit sám sebe. Jeho přátelství bylo trvalé, i když občas zraňované.

Klub současných i bývalých zastupitelů a přátel PhDr. Václava Koláře, MUDr. Danuše Pelikánová, MUDr. Aleš Nevrla, MUDr. Stanislav Spurný, Ing. Václav Kopečný, CSc, Ing. Tomáš Chalánek, Mgr. Ing. Aleš Matyášek.


Václav Kolář

parte Václav Kolář rodina

parte Václav Kolář rodina

 
parte Václav Kolář škola

parte Václav Kolář škola

 
Václav Kolář

Václav Kolář

 
 
Vytvořeno 18.4.2017 8:01:25 | přečteno 1311x | Mgr. Jana Gáborová
load