Úvodní strana > Aktuality archiv > Sčítání dopravy a budoucí investice do dopravy

Sčítání dopravy a budoucí investice do dopravy

Mapa

Město je dopravou zahlceno a potřebuje, kromě obchvatu, také v několika lokalitách kvalitnější povrchy komunikací.

Rada města Prostějova schválila návrh, v rámci Strategie stavebních investic do dopravní infrastruktury města Prostějova zajišťovaných Olomouckým krajem, budoucí investiční akce, které vedení města Prostějova naplánovalo. O tomto rozhodnutí bude vedení Olomouckého kraje informovat náměstek primátorky Pavel Smetana.

„Zmiňované akce jsou pro nás prioritami, které budou mít velký vliv na dopravu v Prostějově. Město je dopravou zahlceno a potřebuje, mimo jiné, také v několika lokalitách kvalitnější povrchy komunikací. Prioritou je pochopitelně severní obchvat města, což jednoznačně vyplynulo ze sčítání dopravy v roce 2016.“

O jaké investiční akce jde?  

1) Severní obchvat města Prostějova

2) Rekonstrukce ulice Vrahovická

3) Rekonstrukce ulice Plumlovská

4) Rekonstrukce ulice Wolkerova

5) Rekonstrukce ulice Brněnská

6) Úprava křižovatky Olomoucká, Vápenice, Svatoplukova

7) Kruhová křižovatka na Poděbradově náměstí

Sčítání dopravy je celostátní akcí organizovanou Ředitelstvím silnic a dálnic na celé silniční a dálniční síti. Sčítání probíhá vždy po 5 letech (2000, 2005, 2010 ….). Poslední sčítání proběhlo v roce 2016 a možnost sčítat dopravu na místních komunikacích byla nabídnuta i městu Prostějovu.

„Využili jsme nabídku a nechali sčítat dopravu na dvanácti úsecích vybraných místních komunikací. Vlastní sběr dat prováděli studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov, a to na základě metodiky dodané Ředitelstvím silnic a dálnic. Bylo sčítáno celkem 12 kategorií vozidel + cyklisté. Akce probíhala ve dnech 19.5., 19.6., 20.7., 16.9., 21.9. a 20.10. 2016 vždy 4 hodiny v určených částech dne, a to ve stejný čas na celé silniční síti v republice. Data tak mají vypovídající hodnotu o pohybu vozidel v rámci celé republiky. Výsledné údaje představují počet vozidel za 24 hodin a byly získány přepočtem naměřených počtů vozidel na základě metodiky zpracované odbornými pracovišti.

Získané výsledky mají velký význam, protože poprvé je do sčítání zařazena i síť místních komunikací a máme tak přehled o pohybu vozidel v rámci celého Prostějova, nikoliv jen na silnicích,“ dodal náměstek Smetana.

Poskytnutá mapa obsahuje údaje o celkovém počtu vozidel a dále o počtu vozidel nad 3,5 t (šipka ukazuje na místo sčítání).


Kompletní výsledky za celou republiku jsou k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Scitani-dopravy

ikona souboruMapa SV nad 3,5 t


Vytvořeno 12.5.2017 7:29:06 | přečteno 1131x | Anna Kajlíková
load