Úvodní strana > Aktuality archiv > Sedmý díl seriálu: Volební období pomalu končí.

Sedmý díl seriálu: Volební období pomalu končí.

Velikonoce 2018

Radní bilancují v oblasti v oblasti sportu, volného času, školství a kultury

.

Čeho se podařilo dosáhnout a jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 – 2018?

Rada města Prostějova pracuje již téměř celé volební období na základě svého Programového prohlášení, které si začátku funkčního období stanovila. Předkládámesedmýdíl seriálu - tentokrát půjde o oblast sportu, volného času, školství a kultury.

 Oblast sportu, volného času, školství a kultury

- velkou pozornost budeme i nadále věnovat prostějovským předškolním a školním zařízením

- podpoříme sport s důrazem na sportovní aktivity dětí a mládeže a na úspěšnou reprezentaci města

- podpoříme zlepšování podmínek rekreačního plavání

- podpoříme volnočasové aktivy dětí a mládeže

- podpoříme festivaly pořádaných městem – zejména Wolkrův Prostějov, Hanácké slavnosti a další aktivity

- Městské divadlo, knihovnu a Sportcentrum považujeme za důležité a potřebné instituce, jejich činnost budeme podporovat

- podpoříme budování vícegeneračních hřišť v různých lokalitách města

- vybudujeme další sportoviště

- budeme pokračovat ve vydávání publikací o Prostějově

- budeme usilovat o obnovení městské galerie

Školy a školská zařízení postupně procházejí rozsáhlou modernizací a řadou oprav a zlepšení. Zaměřujeme se také na modernizaci vybavení všech mateřských a základních škol. Mezi roky 2014 – 2018 byly provedeny energeticky úsporná opatření na těchto objektech:

 • Rok 2014

 • EÚO ZŠ Dr. Horáka (cca 27 mil. Kč)

 • EÚO MŠ J. Železného (cca 14,5 mil. Kč)

 • EÚO MŠ Libušinka (cca 4 mil. Kč)

 • EÚO MŠ Květná (cca 3,2 mil. Kč)

 • Rok 2015

 • EÚO MŠ Moravská (cca 3,6 mil. Kč)

 • EÚO MŠ Smetanova (cca 10,6 mil. Kč)

 • EÚO MŠ Fanderlíkova (cca 3,5 mil. Kč)

 • Rok 2016

  • EÚO ZŠ a MŠ Kollárova – budova Erbenova 5 (cca 2,9 mil. Kč)

 • Rok 2017

  • EÚO MŠ Partyzánská – budova A Krále (cca 7,4 mil. Kč)

  • EÚO MŠ Žešov (cca 4,5 mil. Kč)

 • Rok 2018

  • MŠČechovice – navýšeníkapacity (cca 15,5 mil. Kč)

  • ZŠ Železného navýšení kapacity (cca 30 mil. Kč)

Dlouhodobě připravovanou záležitostí je rozšíření Aquaparku o krytou část s celoročním  provozem v lokalitě nazvané „koupelky“ v Krasicích. Pokračuje technická příprava areálu vybaveného centrem pro relaxaci s krytým plaveckým bazénem.

 V letošním roce probíhá kompletní rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích s 50-ti metrovým bazénem v hodnotě 80 mil Kč. Celkovou rekonstrukcí prochází také areály Velodromu a Sportcentra Domu dětí a mládeže na Vápenici a objektu Národního domu (cca 70 mil. Kč) s předpokladem získání dotace z fondu ITI až 50 mil. Kč.

Na základě požadavků sportovních, kulturních a zájmových klubů a spolků byla poskytována dotace na podporu jejich činnosti. U sportovních organizací byly plně pokryty požadavky na nájemné. Zde naleznete informace o všech schválených dotacích od roku 2011 https://www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace.html.

V rámci kulturních aktivit již tradičně připravujeme akce prostřednictvím Kulturního klubu DUHA -Hanácké slavnosti, Prostějovské kulturní léto a zimu, Velikonoční jarmark, Masopust, Wolkrův Prostějov a krajské postupové přehlídky. Tyto akce přispívají nejen k oživení centra města. Další kulturní akce připravují příspěvkové organizace městská knihovna, městské divadlo a kino Metro. Dokončují se prostory pro městskou galerii.

Město výrazně podporuje rozvoj volnočasových aktivit. Na základních školách mají možnost žáci navštěvovat kroužky financované městem. Další rozsáhlou nabídku kroužků nabízí  Sportcentrum - Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola a nejrůznější organizace a spolky.

V různých lokalitách města byly vybudovány moderní venkovní sportoviště určené veřejnosti, např. v Kolářových sadech, na náměstí Spojenců, na Neumannově náměstí, v lokalitě Kostelecké ulice a ve Vrahovicích. Zde mohou návštěvníci využít moderní cvičební stroje. V letošním roce bude realizována rozsáhlá rekonstrukce skate areálu.

Pozornost město věnuje také modernizaci stávajících sportovních areálů. V současné době je připravena projektová dokumentace k zahájení modernizace zimního stadionu. V hale Sportcentra DDM na Olympijské ulici jsou instalovány nové tribuny a osvětlení haly.

-------------

První díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/prvni-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-hospodareni-mesta.html

Druhý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/druhy-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-rozvoje-mesta.html

Třetí díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/treti-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-bezpecnosti-obcanu.html

Čtvrtý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/ctvrty-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-dopravy.html

Pátý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/paty-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-zivotniho-prostredi.html

Šestý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/sesty-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji.html

Příloha: ikona souboru Programové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018

RNDr. Alena Rašková, primátorka, Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek, Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně, Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek, Bc. Pavel Smetana, náměstek, PaedDr. Jaroslav Šlambor, uvolněný radní.

Foto: MMPv


Sedmý díl seriálu

EÚO Mš Žešov

EÚO Mš Žešov

 
divadlo

divadlo

 
EÚO ZŠ Kolárova, budova Erbenova

EÚO ZŠ Kolárova, budova Erbenova

 
MŠ Čechovice

MŠ Čechovice

 
MŠ Kolárova

MŠ Kolárova

 
mobilní kluziště

mobilní kluziště

 
Hodokvas (11)

Hodokvas (11)

 
MASOPUST (15)

MASOPUST (15)

 
Hody

Hody

 
PV Léto 2018

PV Léto 2018

 
hřiště za školou čechovice

hřiště za školou čechovice

 
MASOPUST (1)

MASOPUST (1)

 
lavička JW

lavička JW

 
workout hřiště

workout hřiště

 
PV zima  strom 2017 (20)

PV zima strom 2017 (20)

 
Zimní stadiom šatny

Zimní stadiom šatny

 
workout vrahovice

workout vrahovice

 
Velikonoce 2018

Velikonoce 2018

 
ZŠ Železného zvýšení kapacity

ZŠ Železného zvýšení kapacity

 
ZŠ Kolárova oprava fasády

ZŠ Kolárova oprava fasády

 
 
Vytvořeno 16.7.2018 8:22:31 | přečteno 301x | Mgr. Jana Gáborová
load