Úvodní strana > Aktuality archiv > Šestý díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují

Šestý díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují

Hrubá stavba komunitního domu Sušilova

Čeho se podařilo dosáhnout a jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 - 2018?

Rada města Prostějova pracuje již téměř celé volební období na základě svého Programového prohlášení, které si začátku funkčního období stanovila. Předkládáme šestý díl seriálu, který postupně mapuje osm oblastí prohlášení. Tentokrát půjde o oblast sociální a solidarity mezi občany. Jak dalece se v této oblasti daří? 

- podpoříme činnosti spolků a organizací, působících v sociální oblasti v souladu s komunitním plánováním sociálních služeb
- podpoříme realizaci a zkvalitňování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb formou komunitního plánování
- podpoříme výstavbu dalšího domu s pečovatelskou službou za předpokladu získání dotace
- podpoříme aktivity celoživotního vzdělávání
- nenavrhneme zvýšení poplatku za komunální odpad

Každoročně podporujeme formou dotací spolky a organizace, působící v oblasti sociální a zdravotní. Po stránce účelové se dotace v této oblasti dotýkají širokého spektra činností a akcí, určených například pro rodiny s dětmi, seniory, zdravotně znevýhodněné a sociálně vyloučené či ohrožené osoby.
Celkem byly z rozpočtu statutárního města Prostějova v období let 2015-2017 poskytnuty dotace v oblasti sociální a zdravotní ve výši 5.931.900 Kč, a to
• v roce 2015 poskytnuty dotace ve výši 2.005.000 Kč;
• v roce 2016 poskytnuty dotace ve výši 1.889.900 Kč;
• v roce 2017 poskytnuty dotace ve výši 2.037.000 Kč.

Podpořeno bylo za toto období více než 40 různých spolků a organizací, což znamená, že bylo vyhověno téměř všem žadatelům o dotaci v maximálně možné míře. Podpora organizací aktivních seniorů, stejně jako podpora organizací zdravotně postižených občanů či organizací pracujících s dětmi, mládeží a mladými rodinami je prioritou.
Více naleznete na: https://www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace.html.  Podpora subjektů, působících v sociální oblasti, probíhá dlouhodobě v souladu s komunitním plánováním sociálních služeb ve městě Prostějově.

V roce 2015 byla formou dotace poprvé podpořena služba Senior taxi. Tato služba je i nadále poskytována – nová smlouva, uzavřená s účinností od 1. 9. 2017, počítá s realizací služby až do konce srpna 2019.
Více informací: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/mate-zajem-vyuzivat-sluzby-senior-taxi-zde-najdete-podminky-a-potrebne-informace.html;
nebo také: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/smlouva-pro-senior-taxi-na-leta-2017-2019-podepsana.html.

Město Prostějov komunitně plánuje od roku 2007. Na webových stránkách města Prostějova lidé najdou E - katalog sociálních služeb a služeb návazných pro celé ORP města Prostějova, a dále, v pořadí již druhý, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově pro období let 2014 –2016, jehož platnost byla prodloužena do roku 2017.

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník v partnerství se statutárním městem Prostějovem opětovně zpracovalo projektovou žádost na podporu střednědobého plánování do Operačního programu zaměstnanost, tentokráte poprvé s dopadem na celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností, která čítá 76 obcí včetně Prostějova. Žádost byla schválena v roce 2017 a projekt byl zahájen. Cílem je nastavit komunikaci mezi všemi obcemi při řešení oblasti sociálních služeb. Výstupy budou v podobě aktualizovaného katalogu poskytovatelů sociálních a navazujících služeb a v nově zpracovaném střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Prostějov na rok 2018 – 2021.
Zcela poprvé bude zpracován návrh „Akčního plánu“ ke  stanovení sítě sociálních služeb na území Prostějovska a zajištění spolufinancování sociálních služeb. Vzniknou, mimo jiné, analytické dokumenty, jako je sociodemografická analýza SO ORP Prostějov, analýza poskytovatelů sociálních služeb na území SO ORP Prostějov, analýza finančních zdrojů poskytovatelů sociálních služeb na území SO ORP Prostějov a podobně.

Rada města Prostějova podpořila výstavbu nových domů pro seniory, čímž navazuje na výstavbu z let minulých. Připraveny byly projekty na výstavbu komunitních domů Sušilova a Holandská. V srpnu 2017 byla zahájena stavba komunitního domu Sušilova. Předpokládaný termín dokončení této stavby je září 2018.

Společně se Střední zdravotnickou školou Prostějov jsou pořádány kurzy pro seniory. Rovněž, ve spolupráci s městem Prostějovem, probíhá vzdělávání pořádané Městskou knihovnou (např. Senior klub, počítačové kurzy pro seniory apod.). Stranou není ani Zdravé město a místní Agenda 21, které pořádá akce zaměřené jak na seniory, školy, handicapované občany, tak na zdravý životní styl. Více na https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/zdrave-mesto-prostejov-a-mistni-agenda-21/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21-aktualne/

Poplatek za komunální odpad zůstává již šestým rokem nezměněn. Základní sazba poplatku za odpad na rok 2018 činí 600 korun na osobu a rok. Osoby starší 65 let zaplatí 492 korun. Také osvobození a úleva od poplatků na rok 2018 jsou stejné jako v roce minulém s tím, že nárok na osvobození nemá poplatník, kterému byl poplatek uhrazen formou sociálních dávek.

I v rámci prevence, která je nedílnou součástí sociální oblasti, došlo k posunu například v podpoře projektů jako je práce se závislými osobami (podpora organizace Podané ruce), podpora projektu Protidrogový vlak – Revolution train, forenzní značení kol a invalidních vozíků, prevence kriminality páchané na seniorech či prevence bezpečnosti účastníků silničního provozu v rámci projektu BESIP.

První díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/prvni-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-hospodareni-mesta.html
Druhý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/druhy-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-rozvoje-mesta.html
Třetí díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/treti-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-bezpecnosti-obcanu.html
Čtvrtý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/ctvrty-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-dopravy.html
Pátý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/paty-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-zivotniho-prostredi.html

Příloha:  Programové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018 ikona souboru ikona souboruProgramové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018

RNDr. Alena Rašková, primátorka, Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek, Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně, Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek, Bc. Pavel Smetana, náměstek, PaedDr. Jaroslav Šlambor, uvolněný radní.


Foto: MMPv
Senior taxi
Den seniorů
Aktivní senior
Hrubá stavba komunitního domu Sušilova
Značení kol syntetickou DNA
Protidrogový vlak



6.díl seriálu

Den seniorů

Den seniorů

 
Hrubá stavba komunitního domu Sušilova

Hrubá stavba komunitního domu Sušilova

 
Aktivní senior

Aktivní senior

 
protidrogový vlak

protidrogový vlak

 
značení kol syntetickou DNA

značení kol syntetickou DNA

 
Senior taxi

Senior taxi

 
 
Vytvořeno 20.6.2018 8:55:13 | přečteno 258x | Anna Kajlíková
load