Úvodní strana > Aktuality archiv > Setkání s občany ve Vrahovicích nese výsledky

Setkání s občany ve Vrahovicích nese výsledky

img_0369.jpg

Náměty, připomínky, dotazy a stížnosti, které trápily obyvatele Vrahovic, a na které lidé upozornili při tradičním setkání s občany koncem minulého roku, postupně prochází řešením.

 

Jedním z námětů, se kterými obyvatelé přišli na setkání s vedením města, byla stížnost týkající se ulice Pujmanova.  Obyvatelé nově postavených rodinných domků údajně nemají své popelnice a odpadky odhazují do cizích nádob nebo neznámo kam. Magistrát na místě dne 1. 12. 2015 provedl místní šetření. „Nezjistili jsme výskyt černých skládek, který by naznačoval, že občané bydlící v dané lokalitě nevyužívají zavedeného systému sběru odpadů. V blízkosti bytových domů se nachází kontejnery na komunální odpad, které zjevně byly občany standardně využívány,“ vysvětlila vedoucí Oboru životního prostředí Martina Cetkovská a doplnila, že odbor bude dál prověřovat, zda v lokalitě nevznikají černé skládky.

Lidé také upozornili na vytékající špinavou vodu s pěnou z rohu arboreta přímo do Romže. Pracovníci Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova zjistili, že se jedná o dešťovou kanalizaci z komunikace v ulici Vrahovická. Na místě samém dne 10. 12. 2015 proběhlo místní šetření. Z potrubí nevytékala znečištěná voda, nicméně ve vodním toku pod výustí se nacházela skvrna šedobílé barvy značící pravděpodobně jednorázová přepouštění znečištěných vod do dešťové kanalizace.

„Vyzveme vlastníka dešťové kanalizace Správu silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Jih, Prostějov  k provedení  jejího monitoringu za účelem zjištění zdroje nepovoleného vypouštění znečištěných vod do kanalizace,“ uvedla vedoucí Oboru životního prostředí Martina Cetkovská.

Tématem k řešení byla také nedostatečná kapacita kanalizace v ulici V. Nováka. „Dle údajů v  Generelu odvodnění zpracovaného v roce 2003 Hydroprojektem Praha má kanalizační stoka v této ulici dostatečnou kapacitu. Vše jsme nechali u VaKu prověřit,“ sdělil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle kontroly inspekčním TV systémem ale bylo zjištěno, že některé kanalizační přípojky jsou zaústěny do spodní části stoky a ne do horní třetiny profilu jak požaduje norma. Toto může již při částečném plnění stoky způsobovat problémy v připojených nemovitostech.

Při setkání občanů s vedením města padlo mimo jiné i upozornění na špatný stav nově opraveného chodníku ve Smetanově ulici. Chodník, vedoucí podél mateřské školky má za sebou celoplošnou opravu firmou Milan Oračko v roce 2013. „Na jaře vyzveme zhotovitele k opravě propadů chodníku v rámci platné záruky jako reklamaci,“ uvedl vedoucí Odboru správy a údržby majetku města Prostějova Libor Vojtek.

Dalším probíraným tématem byla možnost vybudování autobusové zastávky Vrahovice – střed směrem do Vrahovic. V současnosti je stanoviště pouze směrem do města. Podle vedoucího Odboru rozvoje a investic Antonína Zajíčka je vybudování nové autobusové zastávky možné. „Zahájili jsme jednání se zpracovatelem projektové dokumentace společnosti HOR-invest s.r.o., který se postará o projektovou dokumentaci“. Jak doplnil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer, vybudování nové zastávky bude stát asi 300 tisíc korun. „Projednáme tento požadavek s Olomouckým krajem a návrh na realizaci nové autobusové zastávky Vrahovice – střed zařadíme do návrhu rozpočtu 2017,“ nastínil. Ze setkání občanů Vrahovic s vedením města vzešly i změny, kterých dozná přechod pro chodce u kostela. Jeho značení bude zvýrazněno. Také v ulici Čs. odboje, kde omylem odbočují řidiči kamionů pod mostek a u garáží se pak složitě otáčejí, bude dopravní značení zvýrazněno žlutým podkladem.


Foto: MMPv

Vytvořeno 19.1.2016 11:13:39 | přečteno 358x | Anna Kajlíková
load