Úvodní strana > Aktuality archiv > Šetření Českého statistického úřadu

Šetření Českého statistického úřadu

statistika

Český statistický úřad upozorňuje na blížící se šetření v oblasti zemědělství.

Český statistický úřad spustí 5. září letošního roku výběrové Strukturální šetření v zemědělství, které je realizováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008, o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby, na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a Programu statistických zjišťování na rok 2016.

Smyslem zjišťování je získání srovnatelných údajů ze všech členských států Evropské unie k určování zemědělské a agroenvironmentální politiky Společenství.

Do šetření jsou zahrnuty zpravodajské jednotky, které ke dni generování výběrového souboru splňovaly prahové hodnoty zjišťování. Těmi jsou: 5 ha obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo najaté, nebo 1 ha sadů, nebo 3 500 m2 vinic, nebo součtová plocha zeleniny, jahod a květin od výměry 2 500 m2, nebo chov 5 ks skotu, nebo 10 ks prasat, nebo 10 ks koz a ovcí, nebo chov 100 ks drůbeže včetně běžců.

U drobných zemědělců proběhne zjišťování prostřednictvím vyškolených tazatelů, kteří budou kontaktovat tyto zpravodajské jednotky osobně v místě jejich podnikání, respektive trvalého bydliště, v termínu od 5. září do 15. listopadu 2016.

Externí tazatelé zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením pro tazatele (vydává Krajská správa ČSÚ). Tyto doklady ve spojení s občanským průkazem opravňují tazatele k provedení Strukturálního šetření v zemědělství 2016. Vedle externích tazatelů se do šetření může zapojit i zaměstnanec ČSÚ, který se prokáže průkazem zaměstnance ČSÚ.

S případnými dotazy je možno obrátit se přímo na Krajskou správu ČSÚ v Olomouci.

Vytvořeno 2.9.2016 6:39:04 | přečteno 833x | Mgr. Jana Gáborová
load