Úvodní strana > Aktuality archiv > Silvestrovské oslavy a zábavní pyrotechnika

Silvestrovské oslavy a zábavní pyrotechnika

OHŇOSTROJ 2017 (21)

Stejně jako každý rok, chceme před silvestrovskými oslavami připomenout hlavní zásady pro nákup a manipulaci se zábavní pyrotechnikou a upozornit také na rizika.

„Alkohol, ani jiné drogy k pyrotechnice nepatří! Kupujte jen výrobky s testem bezpečnosti, které splňují dané technické požadavky a především jsou vybaveny návodem k použití v češtině. Pyrotechnické výrobky nakupujte pokud možno ve specializovaných obchodech, nikdy ne na tržištích, protože zde hrozí navlhnutí prodávaných výrobků. Zábavní pyrotechniku ukládejte mimo dosah dětí! Před vlastní manipulací s výrobkem si přečtěte návod k použití a striktně jej dodržujte. Pyrotechniku odpalujte pouze na otevřeném prostranství a v bezpečné vzdálenosti od lidí i zvířat! Při selhání odpalu vyčkejte minimálně 10 minut (raději i déle), než začnete s výrobkem manipulovat znovu. Nedodržení této zásady je nejčastější příčinou úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou,“ uvedl policejní tiskový mluvčí František Kořínek a doplnil, že jestliže tyto zásady nebudou dodržovány, může uživatel pyrotechniky způsobit sobě či někomu jinému vážné zranění, třeba i s doživotními následky, nebo dokonce někoho usmrtit.

„Uvědomte si, že pár vteřin neopatrnosti, lehkomyslnosti může váš život naprosto změnit, i když vy sami zůstanete bez úhony!“ varoval Kořínek.

Rozdělení pyrotechnických výrobků – zábavní pyrotechniky

Do kategorie F1 patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr (Na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB). Nepatří sem petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít pouze uvnitř obytných budov.

V kategorii F2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na omezených plochách.

Do kategorie F3 patří výrobky, představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na otevřených prostranstvích.

Do kategorie F4 patří výrobky, představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad, jako správní orgán v oblasti výbušnin.

Zvláštní kategorií je divadelní pyrotechnika a ostatní pyrotechnické výrobky. Výrobce může uvádět na trh pouze pyrotechnické výrobky, splňující základní bezpečnostní požadavky, prokázané posouzením shody (odzkoušením). V ČR tuto činnost vykonává Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Výrobce na schválený pyrotechnický výrobek musí umístit označení „CE“ (Conformité Européenne) a český návod k bezpečnému použití.


pyrotechnika

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 17.12.2018 8:58:17 | přečteno 224x | Anna Kajlíková
load