Úvodní strana > Skanska dokončila propojení ulic Anglická – Brněnská v Prostějově

Skanska dokončila propojení ulic Anglická – Brněnská v Prostějově

o_radnice-mensi.jpg

Ve čtvrtek 11. 6. 2015 bylo slavnostně uvedeno do provozu propojení ulic Anglická – Brněnská.

Stavba byla realizována ve dvou na sobě navazujících etapách, kdy první trvala 10. týdnů, druhá 8.
„V rámci stavebních prací byly zrekonstruovány dvě stávající stykové křižovatky na křižovatky okružní a bylo nově vybudováno propojení mezi těmito křižovatkami podél stávajícího parkoviště u Aquaparku. Součástí stavby byla i rekonstrukce stávajících chodníků a vybudování nových propojení stávajících cyklotras o nový úsek, dále přeložky inženýrských sítí. Zároveň probíhá doplnění stavby o zeleň, což bude dokončeno do 30. 9. 2015. V rámci stavby byla vybudována protihluková stěna, která má zmírnit hluk z provozu na komunikaci a jako další protihlukové opatření byl položen tzv. tichý asfalt, který tlumí hluk z provozu automobilů o cca 3-5 decibelů,“ vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Fišer.
Dodavatelem stavby byla firma Skanska a.s.
Akce přišla na cca 22 milionů korun vč. DPH. V současné době přejde do zkušebního provozu, následně proběhne měření hluku a dle jeho výsledku bude uvedena do trvalého provozu.

Základní údaje o stavbě:
Název díla: Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově (úsek ulice v Polích – ulice Anenská)
Investor: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Střední Morava
Začátek výstavby: 09/2014
Ukončení výstavby: 05/2015

fotogalerie slavnostního otevření:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/kruhac_anglicka, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!
Vytvořeno 11.6.2015 11:00:00 | přečteno 289x | Mgr. Jana Gáborová
load