Úvodní strana > Aktuality archiv > Skaut Rudolf Plajner

Skaut Rudolf Plajner

220px Hostyn6

Připomínáme si sto let od zahájení skautské kariéry Rudolfa Plajnera, jednoho z nejvýznamnějších reprezentantů českého skautingu. 


Byl jednou z důležitých osob výchovy mládeže v Československu v minulém století. Jako pedagog, ale také jako skaut, se celý svůj život snažil vychovávat mládež v duchu skautských ideálů a vést ji tak především k zodpovědnému a čestnému životu. V tomto jeho úsilí mu bylo střídavě pomáháno a zabraňováno. Jak během německé okupace, tak komunistického režimu byl vězněn.

Jeho skautská kariéra započala 1916, kdy vstoupil do skautské družiny, kterou vedl Jiří Wolker. Již v roce 1919 sloužil jako sborový vůdce v Brně a zúčastnil se ustavujícího sjezdu Svazu skautů. V roce 1940 tajně domluvil se Sokolem, Československým červeným křížem a Klubem československých turistů možnost přechodu skautských oddílů do těchto organizací v případě zrušení Junáka. Krátce nato byl zatčen gestapem (propuštěn po třech dnech, později zatčen na několik měsíců) a Junák byl zrušen.
Po konci války byl v roce 1946 zvolen náčelníkem Junáka a snažil se o udržení jeho samostatnosti. To se mu však dařilo jen do roku 1948, kdy musel pod pohrůžkou perzekuce skautských vedoucích připustit sloučení Junáka s Národní frontou a Svazem československé mládeže, což znamenalo jeho zánik.
V období kolem pražského jara byl znovu zvolen náčelníkem a na krátkou dobu se opět podílel na činnosti organizace.

Rudolf Plajner vyrůstal v Prostějově v početné rodině prostějovského továrního krejčího se 6 sourozenci. Jeho matka zemřela v roce 1905, tedy když mu byly pouhé 4 roky. Studoval v obecné a později zemské vyšší reálce v Prostějově do roku 1919. Pak nastoupil na brněnskou techniku na elektroinženýrství. V souvislosti se záchranou tonoucích dětí dostal stipendium a to mu umožnilo se více zaměřit na studium. Brněnská škola mu však nevyhovovala a proto brzy přešel na nově otevřenou přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Po ukončení studií 1924 nastoupil do zaměstnání pedagoga v Prostějově. V roce 1926 získal doktorát z přírodních věd. Zemřel v Praze.

(nar. 5. 4. 1901 Prostějov - zemřel 23. 6. 1987 v Praze)


Skautská vyznamenání

Zlatý stupeň odznaku "Za čin junácký" (1920)

"Stříbrná svastka náčelnictva" za horlivou činnost (1929)

"Jubilejní odznak 1918 - 1938" za nepřetržitou 20letou činnost (1938)

"Zlatá syringa" (1938)

"Řád stříbrného vlka" - nejvyšší skautské vyznamenání (1940)

Řád sv. Václava s titulem "Rytíř zlatého kříže" (1945)

"Jubilejní medaile za službu vlasti" (1968)

"Junácká hviezda" (1969)

Neskautská vyznamenání

"Československý válečný kříž 1939" (1946)

"Československá válečná medaile za zásluhy 1.stupně" (1946)

odznak "Za službu vlasti" (1968)

propůjčený "Řád práce" (1969)

Zasloužilý občan města Prostějov (1969)


Foto: Památník Rudolfa Plajnera Hostýn

Vytvořeno 23.6.2016 8:41:43 | přečteno 531x | Anna Kajlíková
load