Úvodní strana > Aktuality archiv > Směna pozemků v k.ú. Prostějov

Směna pozemků v k.ú. Prostějov

tgm.jpg

Rada města Prostějova  odsouhlasila vyhlášení záměru směny městských pozemků za pozemek společnosti Lidl Česká republika v.o.s.. Směna umožní rozšířit ucelenou plochu pozemků v majetku Statutárního města Prostějova, které jsou součástí budoucího subcentra Krasice.


„Plocha bude součástí budoucího městského subcentra Krasice, pro které byla v listopadu roku 2014 zpracována územní studie Subcentrum Krasice – východ. V budoucnosti by v této lokalitě měl vzniknout plánovaný dům pro seniory,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Zároveň ale upozornil, že nabízený pozemek společnosti Lidl Česká republika v.o.s. p.č. 6219/2 v k.ú. Prostějov je zatížen smluvním zástavním právem ve prospěch ING Bank N.V.na zajištění pohledávky vyplývající z úvěrové smlouvy, a to do částky 760 milionů korun a příslušenství, a věcným břemenem zřizování a provozování vedení spočívajícím v umístění kabelového vedení NN včetně jeho ochranného pásma ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., a že na pozemku je dále umístěno vedení místního sdělovacího kabelu včetně jeho ochranného pásma.  Podle vyjádření zástupců společnosti Lidl Česká republika v.o.s. je odstranění zástavního práva z pozemku otázkou zhruba jednoho měsíce.

„Doporučuji tedy směnnou smlouvu uzavřít teprve poté, co bude zástavní právo váznoucí na převáděné části pozemku odstraněno, a do té doby vzájemné vztahy mezi společností Lidl Česká republika v.o.s. a Statutárním městem Prostějovem ošetřit smlouvou o budoucí směnné smlouvě,“ doporučil náměstek Jiří Pospíšil.

Město Prostějov smění části pozemku p.č. 6219/ o výměře cca 1.535 m2 ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., , za celý pozemek p.č. 6215/6 o výměře 58 m2 a části pozemků p.č. o výměře cca 1.059 m2, p.č. 6218/5 o výměře cca 255 m2, a p.č. 6219/4 o výměře cca 163 m2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:

 - směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

-  náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Lidl Česká republika v.o.s.,

-  směnná smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděné části pozemku p.č. 6219/2 v k.ú. Prostějov; do té doby budou vzájemné vztahy mezi společností Lidl Česká republika v.o.s. a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí směnné smlouvě.Mapka ke stažení zde:

 lidl 1


Vytvořeno 3.12.2015 8:26:54 | přečteno 855x | Anna Kajlíková
load