Úvodní strana > Aktuality archiv > Smlouva o náhradní výsadbě

Smlouva o náhradní výsadbě

ŘSD

Rada města Prostějova schválila uzavření Smlouvy o náhradní výsadbě mezi statutárním městem Prostějovem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Vše v souvislosti se stavební akcí „D46 MÚK Prostějov  - střed, DSP“ (upřesnění lokality: trasa Olomouc – Prostějov, druhý sjezd Prostějov-střed z dálnice směrem k FCC Prostějov), jejímž investorem je právě Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

„Stavební akcí jsou dotčeny 2 stromy a 111,5 metrů čtverečných keřového porostu, které jsou v majetku města, a které je nutné pokácet,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura a doplnil, že Ředitelství silnic a dálnic ČR se podpisem zmíněné smlouvy zavazuje nejpozději do 20. 3. 2020 pokácet a odstranit na svůj náklad a odpovědnost tyto uváděné dřeviny.

Kácení musí probíhat v období vegetačního klidu a firma bude mít dále za povinnost, v termínu nejpozději ke kolaudaci stavby, na svůj náklad, zajistit náhradní výsadbu.

„Konkrétně musí zakoupit a vysadit 2 kusy listnatých dřevin s minimálním obvodem kmene 18 centimetrů a 200 kusů keřů s minimální výškou 30 centimetrů. Druhové složení dřevin před vlastní výsadbou určí správce zeleně statutárního města Prostějova nebo Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova,“ doplnil 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že firma se zavazuje zajistit, po dobu 5ti let ode dne vysazení dřevin, na vlastní náklady následnou péči.

„V případě, že tak neučiní, uhradí městu smluvní pokutu ve výši 60 tisíc korun v každém jednotlivém případě nesplněného závazku,“ uzavřel 1. náměstek Pospíšil.

V souladu s uvedeným ujednáním následně daruje touto smlouvou Ředitelství silnic a dálnic ČR nově vysazené dřeviny (náhradní výsadba) do výlučného vlastnictví statutárního města Prostějova.


Ilustrační foto: mapy, Seznam.cz 

Vytvořeno 11.1.2019 9:39:57 | přečteno 225x | Anna Kajlíková
load